POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Spotkanie na wyspie Jekyll

W dniach 20 - 30 listopada 1910 roku miało miejsce tajne zgromadzenie na odosobnionej wyspie u wybrzeży Georgii, położyło podwaliny pod System Rezerwy Federalnej.

        Artykuł ten jest tłumaczeniem artykułu pt. „Spotkanie na wyspie Jekyll” oryginalnie zamieszczonego w dniu 4 grudnia 2015 roku na stronie: FederalReserveHistory.org

Wstęp

          W listopadzie 1910 r. sześciu mężczyzn – Nelson Aldrich, A. Piatt Andrew, Henry Davison, Arthur Shelton, Frank Vanderlip i Paul Warburg – spotkało się w Jekyll Island Club u wybrzeży Georgii, aby napisać plan reformy krajowego systemu bankowego. Spotkanie i jego cel były ściśle strzeżoną tajemnicą, a uczestnicy nie przyznawali, że do spotkania doszło aż do lat trzydziestych XX wieku. Jednak plan napisany na wyspie Jekyll położył podwaliny pod późniejszy System Rezerwy Federalnej.

Potrzeba reformy

          W tamtym czasie mężczyźni, którzy spotkali się na wyspie Jekyll, byli przekonani, że system bankowy boryka się z poważnymi problemami. Poglądy uczestników wyspy Jekyll na tę kwestię są dobrze znane, ponieważ przed i po konklawe kilku wypowiadało się publicznie, a inni obszernie publikowali na ten temat. Wspólnie ujęli swoje obawy w planie, który napisali na wyspie Jekyll oraz w raportach Krajowej Komisji Walutowej.

          Podobnie jak wielu Amerykanów, ci ludzie byli zaniepokojeni paniką finansową (którą sami wywołali – przypis red.), która w XIX wieku okresowo zakłócała działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Ogólnokrajowe paniki pojawiały się średnio co piętnaście lat. Panika ta zmusiła instytucje finansowe do zawieszenia działalności, wywołując długie i głębokie recesje. Amerykańskie banki utrzymywały duże wymagane rezerwy gotówki, ale rezerwy te były rozproszone po całym kraju, przechowywane w skarbcach tysięcy banków lub jako depozyty w instytucjach finansowych w wyznaczonych miastach rezerwowych i miastach rezerw centralnych. W czasie kryzysów zastygały w miejscu, uniemożliwiając wykorzystanie ich do złagodzenia sytuacji. W okresie boomu nadwyżki rezerw banków zwykle płynęły do dużych miast, zwłaszcza Nowego Jorku, gdzie bankierzy inwestowali je w pożyczki na żądanie, czyli pożyczki spłacane na żądanie brokerom. Brokerzy z kolei pożyczali środki inwestorom spekulującym na rynkach akcji, których zakupy akcji stanowiły zabezpieczenie transakcji. Ten amerykański system spowodował brak mobilności rezerw bankowych i niestabilność rynków akcji, co było receptą na niestabilność finansową.

          Z kolei w Europie bankierzy inwestowali większość swojego portfela w krótkoterminowe pożyczki dla handlowców i producentów. Ten papier komercyjny bezpośrednio finansował handel i przemysł, zapewniając jednocześnie bankom aktywa, które w czasie kryzysu mogły szybko zamienić na gotówkę. Kredyty te pozostały płynne z kilku powodów. Po pierwsze, pożyczkobiorcy płacili instytucjom finansowym – zazwyczaj bankom, z którymi utrzymywali długotrwałe relacje – w celu zagwarantowania spłaty w przypadku, gdyby pożyczkobiorcy nie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Po drugie, pożyczki finansowały towary w procesie produkcji i sprzedaży oraz towary te służyły jako zabezpieczenie w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorców. Uczestnicy spotkania na wyspie Jekyll martwili się także nieelastyczną podażą waluty w Stanach Zjednoczonych. Wartość dolara powiązano ze złotem, a ilość dostępnej waluty z podażą specjalnej serii obligacji rządu federalnego. Podaż waluty nie zwiększała się ani nie zmniejszała wraz z sezonowymi zmianami zapotrzebowania na gotówkę, takimi jak jesienne zbiory lub sezon zakupów świątecznych, co powoduje znaczne różnice stóp procentowych z miesiąca na miesiąc. Nieelastyczna podaż waluty i ograniczone dostawy złota również przyczyniły się do długiej i bolesnej deflacji.

          Co więcej, uczestnicy spotkania na wyspie Jekyll wierzyli, że szereg przestarzałych ustaleń utrudnia postęp finansowy i gospodarczy Ameryki. Na przykład amerykańskie banki nie mogły działać za granicą (co uniemożliwiało realizację planów ich właścicieli – przypis red.). W związku z tym amerykańscy kupcy musieli finansować import i eksport za pośrednictwem domów finansowych w Europie, głównie w Londynie. Amerykańskie banki również miały trudności ze zbiorową realizacją czeków poza granicami jednego miasta. Zwiększyło to koszty handlu międzymiastowego i międzystanowego oraz wymagało ryzykownych i kosztownych przekazów pieniężnych na duże odległości.

          W artykule opublikowanym w „New York Times” w 1907 roku Paul Warburg, odnoszący sukcesy finansista urodzony w Niemczech, który był partnerem w banku inwestycyjnym Kuhn, Loeb and Co. i powszechnie uważany za eksperta w dziedzinie systemów bankowych Stanów Zjednoczonych i Europy, napisał, że system finansowy Stanów Zjednoczonych znajdował się „mniej więcej w tym samym punkcie, który osiągnął Europa za czasów Medyceuszy i najprawdopodobniej Azja za czasów Hammurabiego” (Warburg 1907).

          Zaledwie kilka miesięcy po napisaniu tych słów przez Warburga kraj ogarnęła panika roku 1907 (zaplanowana wg schematu bodziec à reakcja – przypis redakcji). Panika pobudziła Kongres USA, a zwłaszcza republikańskiego senatora Nelsona Aldricha, przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów. W 1908 roku Aldrich wraz z przedstawicielem Republikanów Edwardem Vreelandem sponsorował projekt ustawy, na mocy którego między innymi utworzono Krajową Komisję Monetarną w celu zbadania reform systemu finansowego. Aldrich szybko zatrudnił do komisji kilku doradców, w tym Henry’ego Davisona, partnera w JP Morgan i A. Piatta Andrew, profesora ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Przez następne dwa lata szczegółowo studiowali systemy bankowe i finansowe oraz odwiedzali Europę, aby spotykać się z bankierami i bankierami centralnymi.

Polowanie na kaczki

       Jesienią 1910 roku Aldrich był przekonany o konieczności utworzenia banku centralnego dla Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Kongres był gotowy do rozpoczęcia posiedzenia za zaledwie kilka tygodni, Aldrich – najprawdopodobniej za sugestią Davisona – zdecydował się zwołać małą grupę, która pomogła mu zsyntetyzować wszystko, czego się nauczył i spisać propozycję utworzenia banku centralnego.

W grupie tej znaleźli się Aldrich; jego prywatny sekretarz Arthur Shelton; Davisona; Andrew (od 1910 r. mianowany Zastępcą Sekretarza Skarbu); Frank Vanderlip, prezes National City Bank i były Urzędnik Skarbowy; (Paula) Warburga.

Członek ekskluzywnego klubu Jekyll Island Club, najprawdopodobniej JP Morgan, zorganizował grupie korzystanie z udogodnień klubu. Założony w 1886 roku klub szczycił się takimi elitami, jak Morgan, Marshall Field i William Kissam Vanderbilt I, których „domki” wielkości rezydencji były rozsiane po całej wyspie. W 1904 roku magazyn „Munsey’s” opisał go jako „najbogatszy, najbardziej ekskluzywny i najbardziej niedostępny” klub na świecie.

Train station in Brunswick, Georgia, near Jekyll Island. (Courtesy Tyler E. Bagwell)

         (Nelson) Aldrich i Davison wybierali uczestników ze względu na ich wiedzę specjalistyczną, ale Aldrich wiedział, że ich powiązania z Wall Street mogą wzbudzić podejrzenia co do ich motywów i zagrozić politycznemu przyjęciu ustawy. Dołożył więc wszelkich starań, aby utrzymać spotkanie w tajemnicy, przyjmując podstęp w postaci wyprawy na kaczki i polecając mężczyznom, aby pojedynczo przychodzili na dworzec kolejowy w New Jersey, gdzie mogli wsiąść do jego prywatnego wagonu. Na pokładzie mężczyźni używali wyłącznie imion – Nelson, Harry, Frank, Paul, Piatt i Arthur – aby uniemożliwić personelowi poznanie ich tożsamości. Przez dziesięciolecia grupa nazywała siebie „klubem pierwszego imienia”.

         Dodatkowym członkiem First Name Club był Benjamin Strong (pochodzenie żydowskie), wiceprezes „Bankers Trust Company” i przyszły dyrektor naczelny założyciel (wówczas nazywany gubernatorem, obecnie nazywanym prezesem) „Banku Rezerw Federalnych” w Nowym Jorku. Jest jednak mało prawdopodobne, że Strong wziął udział w spotkaniu na wyspie Jekyll. W swojej autobiografii Vanderlip wspomina, że ​​był obecny, ale żadna inna relacja nie wskazuje na obecność Stronga. Większość naukowców i dziennikarzy, którzy pisali na ten temat, w tym Bertie Charles (BC) Forbes – założyciel magazynu „Forbes” i dziennikarz, który jako pierwszy ujawnił spotkania w artykule z 1916 r. – doszła do wniosku, że Strong nie był obecny („Forbes” 1916). Strong współpracował jednak blisko z uczestnikami wyspy Jekyll w innych miejscach i jego pomysły z pewnością były obecne na spotkaniu, nawet jeśli nie był tam osobiście. Po spotkaniu, gdy „Klub Imienia” dokonał przeglądu planu i przygotowywał go do publikacji, często konsultowano się ze Strongiem, który według Forbesa „dołączył do „Klubu Imienia” jako „Ben”” („Forbes” 1922).

Plan nabiera kształtu

       (Nelson) Aldrich i jego współpracownicy szybko zdali sobie sprawę, że chociaż zgodzili się co do pewnych ogólnych zasad – ustanowienia elastycznej waluty dostarczanej przez bank przechowujący rezerwy wszystkich banków – nie zgadzali się co do szczegółów. Ustalenie tych szczegółów było „desperacko próbującym przedsięwzięciem”, według słów Warburga. Całkowicie odizolowani mężczyźni wstawali wcześnie i pracowali do późna w nocy przez ponad tydzień. „Zniknęliśmy ze świata na bezludną wyspę” – wspomina Vanderlip w swojej autobiografii. „Przeprowadziliśmy najintensywniejszy okres pracy, jaki kiedykolwiek miałem”.

         Pod koniec pobytu na wyspie Jekyll, Aldrich i jego współpracownicy opracowali plan utworzenia Reserve Association of America, pojedynczego banku centralnego z piętnastoma oddziałami w całym kraju. Każdy oddział byłby zarządzany przez zarządy wybierane przez banki członkowskie w każdym okręgu, przy czym większe banki otrzymywałyby więcej głosów. Oddziały byłyby odpowiedzialne za utrzymywanie rezerw swoich banków członkowskich; emisję waluty; dyskontowanie (sposób na oprocentowanie obligacji, czyli zobowiązania finansowego względem innej osoby bądź instytucji – przypis red.) papieru komercyjnego; przenoszenie sald pomiędzy oddziałami; sprawdzenie, rozliczenie i odbiór. Organ krajowy (FED – przypis red.) ustalałby stopy dyskontowe dla całego systemu oraz kupował i sprzedawał papiery wartościowe.

         Wkrótce po powrocie do domu Aldrich zachorował i nie był w stanie napisać końcowego raportu grupy. Dlatego Vanderlip i Strong udali się do Waszyngtonu, aby przygotować plan dla Kongresu. Aldrich przedstawił go Krajowej Komisji Walutowej w styczniu 1911 r., nie informując członków komisji, w jaki sposób plan został opracowany (sposób działania podobny do tzw. „LEX wiatrak”- przypis red.). Raport końcowy wraz z tekstem legislacyjnym trafił do Kongresu rok później z kilkoma drobnymi zmianami, w tym z nadaniem nowej instytucji nazwy „National Reserve Association”.

         W piśmie dołączonym do raportu Komisja stwierdziła, że ​​stworzyła instytucję „naukową w swoich metodach i demokratyczną w swojej kontroli” (ha ha ha .. widzimy dziś ile warte są „opinie expertów” – przypis red.). Jednak wiele osób, zwłaszcza Demokratów, sprzeciwiało się prezentowanej przez nią wersji demokracji, która mogła pozwolić największym bankom na wywarcie nadmiernego wpływu na kierownictwo banku centralnego. W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich Demokraci włączyli do swojego programu, odrzucenie planu Aldricha. Kiedy Woodrow Wilson wygrał prezydenturę, a Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami, wydawało się, że Stowarzyszenie Rezerw Narodowych Aldricha zostało odłożone na półkę.

         Reformami interesowali się jednak także przywódcy Partii Demokratycznej, w tym prezydent Wilson oraz przewodniczący Komisji ds. Bankowości i Waluty Izby Reprezentantów i Senatu, odpowiednio Carter Glass i Robert Owen. Zarówno Glass, jak i Owen przedstawili propozycje utworzenia centralnego systemu bankowego w oparciu o projekty legislacyjne popierane przez (prezydenta) Wilsona. Glass, Owen i ich pracownicy bezpośrednio konsultowali się z (Paulem) Warburgiem, którego wiedza techniczna była szanowana zarówno przez polityków Demokratów, jak i Republikanów. Główny doradca polityczny (prezydenta) Wilsona, płk EM House, spotkał się z Warburgiem i korespondował z nim, aby omówić ogólnie reformę bankową, a w szczególności plany Glassa i Owena. Podobnie postąpili William McAdoo i Henry Morgenthau, starsi doradcy (prezydenta) Wilsona ds. polityki i polityki, którzy służyli w jego administracji. Morgenthau zapewniła Warburga, „że wysłał swoją kopię memorandum [z 10 stycznia 1913 r.] do prezydenta Wilsona” (Warburg 1930, s. 90). Razem te idee stworzyły podstawę ostatecznej Ustawy o Rezerwie Federalnej, którą Kongres przyjął, a prezydent podpisał w grudniu 1913 roku. Szczegóły techniczne ostatecznej ustawy bardzo przypominały te z Planu Aldricha. Główne różnice dotyczyły struktur politycznych i decyzyjnych, co było kompromisem akceptowalnym zarówno dla postępowego, jak i populistycznego skrzydła Partii Demokratycznej.

Postscriptum

          BC Forbes jakimś cudem dowiedział się o wyprawie na wyspę Jekyll i napisał o niej w 1916 roku w artykule opublikowanym w „Leslie’s Weekly” (19 października 1916 s. 423), co zostało podsumowane kilka miesięcy później w artykule w czasopiśmie „Current Opinion”. W 1917 roku Forbes ponownie opisał to spotkanie w „Men Who Are Making America”, zbiorze krótkich biografii wybitnych przedsiębiorców, w tym Davisona, Vanderlipa i Warburga. Niewielu ludzi zauważyło to odkrycie (dziś również niewielu ludzi je dostrzega – przypis red.), a ci, którzy to zauważyli, uznali je za „zwykłą plotkę” (dokładnie jak w obecnych czasach – przypis red.) – twierdzi biograf Aldricha.

          Sami uczestnicy zaprzeczali, że do spotkania doszło przez dwadzieścia lat, aż do publikacji biografii Aldricha w 1930 r. Impulsem do wyznania prawdy była prawdopodobnie publikacja w 1927 r. wspomnień Cartera Glassa „An Adventure in Constructive Finance”. Glass, będący już senatorem, przypisał sobie w nim zasługę kluczowych idei Ustawy o Rezerwie Federalnej, co skłoniło uczestników z Wyspy Jekyll do ujawnienia swojej roli w tworzeniu Rezerwy Federalnej.

          (Paul) Warburg był szczególnie krytyczny wobec opisu wydarzeń Glassa. W 1930 roku opublikował dwutomową książkę opisującą początki Fed, zawierającą szczegółowe porównanie ustawy Aldricha i ustawy Glassa-Owena, aby wykazać ich podobieństwo. We wstępie napisał: „Wyjechałem do Kalifornii na trzymiesięczny odpoczynek, kiedy ukazanie się serii artykułów senatora Glassa… skłoniło mnie do zapisania czarno na białym moich wspomnień pewnych wydarzeń z historii reforma bankowa.Książka Warburga nie wspomina konkretnie o wyspie Jekyll, chociaż stwierdza:

W listopadzie 1910 roku zostałem zaproszony do małej grupy mężczyzn, którzy na prośbę senatora Aldricha mieli wziąć z nim udział w kilkudniowej konferencji, aby omówić kształt, jaki powinna przyjąć nowa ustawa bankowa. … kiedy konferencja została zamknięta… uzgodniono wstępny projekt późniejszej ustawy Aldricha… Wyniki konferencji były całkowicie poufne. Nawet fakt, że odbyło się spotkanie, nie mógł zostać upubliczniony. […] Choć minęło osiemnaście lat, nie mam ochoty opisywać tej najciekawszej konferencji, której senator Aldrich zobowiązał wszystkich uczestników do zachowania tajemnicy. Rozumiem jednak, że historia życia senatora Aldricha… będzie zawierała autoryzowaną relację z tego epizodu” (Warburg 1930, s. 58-60).

          Pod koniec lat dwudziestych XX wieku spory dotyczące autorstwa Ustawy o Rezerwie Federalnej zyskały szeroki rozgłos. Glass bronił swoich roszczeń do lwiej zasługi w przemówieniach, w swojej książce oraz w komentarzach do czołowych publikacji, w tym „New York Evening Post” i „New York Times”  Krytycy udzielali odpowiedzi w podobnych miejscach i czasopismach akademickich. Na przykład Samuel Untermyer (pochodzenie żydowsko-chazarskie), były doradca Komisji Bankowości i Waluty Izby Reprezentantów, opublikował broszurę zatytułowaną „Kto jest uprawniony do kredytu w ramach ustawy o Rezerwie Federalnej? Odpowiedź dla senatora Cartera Glassa”, w której stwierdził, że twierdzenia Glassa dotyczące głównych autorów były „fikcją”, „bajką” i „dziełem wyobraźni” (Untermyer 1927). W 1914 roku Edwin Seligman, wybitny profesor Uniwersytetu Columbia, napisał, że „Ustawa o Rezerwie Federalnej w swoich zasadniczych cechach jest dziełem pana (Paula) Warburga bardziej niż kogokolwiek innego”. W 1927 roku Seligman (pochodzenie żydowsko-chazarskie) i Glass debatowali nad tą kwestią w serii listów opublikowanych w „New York Times” .

          Klub Jekyll Island nigdy nie podniósł się po Wielkim Kryzysie, kiedy wielu jego członków zrezygnowało i został zamknięty w 1942 roku. Dziś jego dawny klub i domki są narodowymi zabytkami historycznymi. Jednak debaty toczące się na konferencji na wyspie Jekyll i wokół niej są dziś nadal aktualne.

Bibliografia

 1. Forbes, BC Mężczyźni, którzy tworzą Amerykę . Nowy Jork: BC Forbes Publishing Co., Inc., 1917.
 2. Forbes, BC „Jak Bank Rezerwy Federalnej został ewoluowany przez pięciu mężczyzn na wyspie Jekyl”. Aktualna opinia tom. 61, nie. 6 (grudzień 1916): s. 382-383.
 3. Szkło, Carter. Przygoda w konstruktywnym finansach . Nowy Jork: Doubleday, 1927.
 4. Glass, Carter, „Mr. Warburg i Bank: Odpowiedź dla profesora Seligmana na temat ojcostwa Rezerwy Federalnej”, New York Times , 15 lutego 1927, s. 10-10. 24.
 5. Lamont, Tomasz. Henry P. Davison: Zapis użytecznego życia . Nowy Jork i Londyn: Harper and Brothers Publishers, 1933.
 6. Lowenstein, Roger. America’s Bank: Epicka walka o utworzenie Rezerwy Federalnej . Nowy Jork: Penguin Press, 2015.
 7. New York Times. „Untermyer atakuje Glassa w sprawie ustawy bankowej: nazywa swoją historię fikcji o Rezerwie Federalnej i jej autora łatwowiernymi. Odbiera chwałę Owenowi. Wilson, McAdoo i Bryan również uprawnieni do kredytu…” 20 czerwca 1927, s. 4.
 8. Seligman, Edwin R. „Wprowadzenie: eseje na temat reformy bankowości w Stanach Zjednoczonych autorstwa Paula M. Warburga”. Proceedings of Academy of Political Sciences tom. 4, nie. 4 (lipiec 1914): s. 3-6.
 9. Seligman, Edwin R., „Ustawa o Rezerwie Federalnej. Profesor Seligman nie zgadza się z oświadczeniem senatora Glassa, New York Times , 1 lutego 1927, s. 10. 26.
 10. Stephensona, Nathaniela Wrighta. Nelson W. Aldrich: Lider w polityce amerykańskiej . Nowy Jork: Charles Scribner’s Sons, 1930. Wznowione w 1971 przez Kennikat Press.
 11. Untermyer, Samuel. „Kto jest uprawniony do kredytu w ramach Ustawy o Rezerwie Federalnej? Odpowiedź dla senatora Cartera Glassa”. Rękopis, 19 czerwca 1927. Dostępne pod adresem http://www.okhistory.org/historycenter/federalreserve/untermeyer.pdf
 12. Krajowa Komisja Monetarna Stanów Zjednoczonych. Pismo Sekretarza Krajowej Komisji Walutowej, Przekazanie, zgodnie z prawem, Sprawozdania Komisji. Waszyngton: Government Printing Office, 8 stycznia 1912. https://fraser.stlouisfed.org/title/641 , dostęp: 11 sierpnia 2015.
 13. Vanderlip, Frank i Boyden Sparks. Od chłopczyka z farmy do finansisty . Nowy Jork i Londyn: D. Appleton-Century Company, 1935.
 14. Warburg, Paul M., „Wady i potrzeby naszego systemu bankowego”, New York Times: Annual Financial Review , 6 stycznia 1907, s. 15. 14-15, 38-39.
 15. Warburg, Paul M. System Rezerwy Federalnej: jego początki i rozwój . Nowy Jork: The Macmillan Company, 1930.
 16. Wiklina, Elmus. Wielka debata na temat reformy bankowości . Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 2005.
Jekyll Island and the creation of the FED - Atlantafed.org 2023-12-07

źródło: „Spotkania na wyspie Jekyll” – FederalReserveHistory.org 2015-12-04  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy