POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Kto finansuje wszystkie wojny, rewolucje i zamachy stanu, których skutkiem jest całkowita przemiana świata?

Ludzie powszechnie uważają, że wojny i rewolucje są wynikiem naturalnych dążeń społeczeństw czy mniejszych grup społecznych do poprawy ich sytuacji. Twierdzenie takie jest co najwyżej półprawdą, gdyż nie uwzględnia przyczyn, które doprowadziły do napięć, a te nie są przypadkowe.

           W dniu 23 grudnia 1913 roku, czyli na 1 rok przed wybuchem I Wojny Światowej, miało miejsce Wydarzenie, które znacząco przyspieszyło wielkie przemiany na świecie, które trwają po dziś dzień. Tego dnia, właścicielom największych amerykańskich banków (Żydom pochodzenia Chazarskiego), poprzez sprzedajnych polityków na czele z kongresmenem, Nelsonem Aldrich’em, udało się przepchnąć tzw. “Federal Reserved Act“, czyli ustawę powołującą do życia “amerykański” FED – bank centralny Stanów Zjednoczonych. Słowo “amerykański” świadomie ująłem w cudzysłów, gdyż FED, wbrew nazwie celowo wprowadzającej w błąd, nie należy do rządu federalnego (USA są federacją złożoną z poszczególnych stanów, które posiadają swoje własne instytucje np. parlament). FED jest prywatną instytucją finansową! Tym samym rząd Stanów Zjednoczonych oddał prawo do emisji pieniądza narodowego w ręce prywatnych osób.

Kongresmen Nelson Aldrich

           Warto zwrócić uwagę na datę przyjęcia przez Kongres USA tej ustawy. Miało to miejsce na jeden dzień przed wigilią, w czasie, gdy duża część kongresmanów była już poza Waszyngtonem. Warty podkreślenia jest fakt, że Kongres przyjął tą ustawę, pomimo iż, była ona niezgodna z konstytucją Stanów Zjednoczonych. W jakim aspekcie wprowadzenie tej ustawy było niezgodne z prawem? Otóż art. 1, rozdz. 10 Konstytucji USA stanowi, że „żaden stan (…) nie ma prawa ustanowić innego legalnego środka płatniczego niż złote lub srebrne monety”. Ponadto w rozdziale 8 amerykańska konstytucja daje Kongresowi prawo do bicia pieniądza poprzez emisję monet i banknotów. Przyjmując Federal Reserved Act, rząd Stanów Zjednoczonych oddał prawo do emisji pieniądza prywatnym bankom!

           Za nim jednak do tego doszło, wcześniej, w dniach 20  – 30 listopada 1910 roku, na wyspie Jekyll znajdującej się w stanie Georgia, miało miejsce tajne spotkanie gdzie bankierzy lub/i ich przedstawiciele przez nich finansowani dyskutowali na temat planowanej przez nich reformy krajowego systemu bankowego. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego spotkania znajdziecie Państwo w przetłumaczonym artykule pt. „Spotkanie na wyspie Jekyll” oryginalnie zamieszczonym w dniu 4 grudnia 2015 roku na stronie FederalReserveHistory.org, do którego przeczytania zachęcam.

Klub, wyspa Jekyll, stan Georgia (źródło: FederalReserveHistory.org)

           Od czasu, gdy rząd federalny Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o FED, gdy potrzebował pożyczyć pieniądze, pożyczał je od prywatnych bankierów (Żydów pochodzenia Chazarskiego), których jedynym kosztem był koszt wyprodukowania pieniądza (budynek, ludzie, papier, farba, etc.). Rząd nie dość, że pożyczone pieniądze musiał zwrócić, to musiał również zwrócić odsetki od pożyczek! W ten właśnie sposób narodził się obowiązujący do dnia dzisiejszego, system finansowo-kredytowy, czyli system oparty na długu. Ustawę niezwłocznie podpisał – wybrany za pieniądze bankierów prezydent Woodrow Wilson a weszła ona w życie tego samego dnia.

           W celu lepszego zrozumienia zagadnienia posłużę się przykładem. Drogi Czytelniku, wyobraź sobie sytuację, w której pieniądze wydrukowane przez Ciebie na swojej prywatnej drukarce są powszechnie akceptowane na całym świecie. Możesz za nie kupić cokolwiek lub kogokolwiek. Żyć a nie umierać. Piękna sprawa, lecz jedynie w teorii. W praktyce; wprowadzenie do obiegu samodzielnie wydrukowanych banknotów jest fałszerstwem; przestępstwem zagrożonym bardzo surowymi karami, ściganym z dużą determinacją.

            Bardzo ważne jest zrozumienie działania tego mechanizmu, gdyż mechanizm ten od samego początku miał wbudowanego w siebie “raka“, który – prędzej czy później, musiał doprowadzić do jego upadku. Dlaczego? Gdy rząd amerykański (a następnie inne rządy, w których USA zaprowadziło „demokrację” pożyczył jakąś kwotę od banksterów, dług musiał zwrócić wraz z odsetkami. Ponieważ sam wyzbył się możliwości emisji pieniądza to te pieniądze musiał pozyskać od swoich obywateli poprzez zwiększanie podatków. W wyniku tego, pieniędzy na rynku ubywało. Gdy nie można było ściągnąć ich więcej od obywateli, rozwiązaniem były kolejne pożyczki od prywatnych bankierów … i tak dalej i dalej. Inaczej ujmując, nie ma takiej ilości pieniędzy na świecie, by kiedykolwiek spłacić długi zaciągnięte w ten sposób. System musiał upaść i to się dzieje na naszych oczach. Kryzys z 2008 roku obnażył to zagrożenie.

            Należy przy tym wspomnieć na nasze krajowe podwórko. Po tzw. „przemianach ustrojowych” w Polsce, ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski (z domu Stoltzman – pochodzenie żydowskie) współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii do referendum konstytucyjnego z 25 maja 1997 na rzecz przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej jednak naciskał, by w przyszłej Konstytucji RP nie znalazł się zapis o możliwości pożyczania pieniędzy przez rząd RP z Narodowego Banku Polskiego. Lobbował na rzecz pożyczania pieniędzy na tzw. „wolnym rynku”. Właśnie przez usunięcie odpowiedniego zapisu, dług Polski zaczął rosnąć wykładniczo.

           Dziś proces zwiększania zadłużenia znamy pod pojęciem “rolowania długu“. Wszystkie kraje zadłużone są „po korek”. Wielu zadaje sobie pytanie u kogo? Właśnie u amerykańskich bankierów – Żydów pochodzenia Chazarskiego! Od tej pory bankierzy zaczęli bogacić się praktycznie w nieograniczony sposób. Dzięki pieniądzom zarobionym na rządach mogli zakładać lub przejmować każdą firmę, zwłaszcza poprzez system giełd. Między innymi dlatego rządy w krajach tzw. „Zachodu” (chociaż nie tylko), który jest w całości pod kontrolą, zaczęto tworzyć tzw. „spółki państwowe”, które państwowe coraz częściej „państwowe” pozostają już tylko z nazwy. Znakomitym przykładem z naszego podwórka jest fuzja Orlenu z Lotosem. Temat ten będę szerzej omawiał w innym wpisie.

           Co było dalej? Rok po przyjęciu “Federal Reserved Act” wybuchła I Wojna Światowa. Prawdziwym jej celem było obalenie monarchii i „oddania władzy w ręce ludu”. 4 lata od przyjęcia “Federal Reserved Act” przez rząd Stanów Zjednoczonych, w Rosji wybucha rewolucja, która doprowadziła do obalenia Cara Mikołaja II. Ma to ścisły związek z tym co opisałem wcześniej. Temat ten rozwinę w wielu kolejnych artykułach, jednak na potrzeby tego wpisu dodam, że wszystkie opisywane wydarzenia, swoje źródło finansowania mają dokładnie z tego samego ośrodka. Źródłem są „amerykańscy” bankierzy formalnie będący Żydami, choć w rzeczywistości to Chazarowie, którzy niegdyś „podszyli się” pod „naród wybrany”.

           Nie słyszałem, by ktokolwiek w przestrzeni publicznej powiedział, że zarówno finansowanie I WŚ, „Rewolucji październikowej”, II WŚ jak i finansowanie obecnych przemian na świecie, do których środkiem pośrednim jest między innymi wojna na Ukrainie, czy wojna na Bliskim Wschodzie, miały to samo źródło a tak w istocie jest. Tym źródłem są właściciele największych amerykańskich banków.

           Temat ten będę kontynuował w kolejnych postach, ponieważ zrozumienie tego mechanizmu i jego skutków jest absolutnie kluczowe do zrozumienia nie tylko obecnych, ale każdych istotnych zmian i konfliktów na świecie od czasu powołania FED.

2 thoughts on “Kto finansuje wszystkie wojny, rewolucje i zamachy stanu, których skutkiem jest całkowita przemiana świata?

    1. Wrzuciłem na nasz profil na FB. W przyszłości powstanie podstrona, na której będą prezentowane najbardziej wartościowe publikacje zwiazane z tematyk strony i uświadamianiem ludzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy