POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Chasydzi

Chasydzi to stosunkowo współczesna podgrupa Żydów, szczególnie jej nazwa. Przez niektórych nazywana “sektą”. Grupa ta, na przestrzeni ostatnich, ponad 100 lat, stała się na tyle liczna i silna, że “zgłosiła swój akces” do udziału w podziale “światowego tortu”. Wstęp      Chasydzi, to jedna z podgrup ogółu żydów. Niektórzy ładnie twierdzą, że Chasydyzm to jeden…

Globaliści

Charakterystyka najsilniejszej z grup dominujących nad światem. Kto się do niej zalicza? Co ich łączy? Czy mają a jeśli tak to jaki wpływ na nasze życie i kształt świata?      Do grupy tej zaliczają się właściciele największych korporacji na świecie. Z reguły są to osoby, które formalnie są żydami, jednak w istocie, judaizm wraz…