POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Chasydzi

Chasydzi to stosunkowo współczesna podgrupa Żydów, szczególnie jej nazwa. Przez niektórych nazywana “sektą”. Grupa ta, na przestrzeni ostatnich, ponad 100 lat, stała się na tyle liczna i silna, że “zgłosiła swój akces” do udziału w podziale “światowego tortu”. Wstęp      Chasydzi, to jedna z podgrup ogółu żydów. Niektórzy ładnie

Chasydzi to stosunkowo współczesna podgrupa Żydów, szczególnie jej nazwa. Przez niektórych nazywana “sektą”. Grupa ta, na przestrzeni ostatnich, ponad 100 lat, stała się na tyle liczna i silna, że “zgłosiła swój akces” do udziału w podziale “światowego tortu”.

Wstęp

     Chasydzi, to jedna z podgrup ogółu żydów. Niektórzy ładnie twierdzą, że Chasydyzm to jeden z nurtów / odłamów judaizmu – co nie do końca jest prawdą; inni nazywają ich sektą – co w mojej ocenie jest bliższe prawdy.

Pochodzenie

     Chasydzi wywodzą się z Chazarów zwanych również Żydami Aszkenazyjskimi lub AszkeNAZI. Według słowika zamieszczonego na stronie www.delet.jhi.pl, Chazarowie to „plemię turko-tatarskie, stanowiące rdzeń federacji ludów koczowniczych różnego pochodzenia, które w VII-X w. tworzyło państwo na obszarze między Wołgą i Donem oraz Morzem Czarnym i Kaspijskim”. Inaczej mówiąc, pochodzą oni … mniej więcej z tych terenów, na których prowadzone są aktualnie działania zbrojne na Ukrainie.

     W związku z powyższym znacznie bliższe im są wierzenia pierwotne Chazarów. Na przestrzeni ponad 1000 lat, czyli od czasu, gdy Chazarowie rozprzestrzenili się po całym świecie, nastąpiła asymilacja obu religii, choć precyzyjniejszym byłoby stwierdzenie, że judaizm biblijny został niejako przejęty, zawłaszczony przez Chazarów. Chasydyzm został „wpleciony” w judaizm, który dzięki temu znacząco zmienił swoje oblicze od czasów biblijnych. Od wielu lat już wiadomo, że Żydzi biblijni stanowią znaczną mniejszość ogółu wszystkich Żydów. Najczęściej czytałem o proporcjach 9:1 na korzyść Aszkenazi.

     We czasach współczesnych, ten „nurt” judaizmu stał się dominujący i nie jest już jedynie domeną żydów Aszkenazi. Chasydyzm dominuje również w Stanach Zjednoczonych.

Lech Kaczyński, niegdyś Prezydent Polski, zapala świece chanukowe (źródło: rp.pl 2008-12-22)

Wiara / religia

     Mówi się … wróć, inaczej; wmówiono nam, że religia lub/i wiara są indywidulnym aspektem każdej jednostki, aspektem prywatnym. W przypadku szeroko pojętego Judaizmu,  warto publicznie rozmawiać o tym aspekcie; powiem więcej, wręcz należy o tym rozmawiać – jeśli nie chcemy być jak te “baranki” idące na rzeź. Czym jest ich religia, to w co wierzą? Współcześnie dominującym nurtem judaizmu jest Chasydyzm. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podaje krótką, ale wystarczającą informację o pochodzeniu Chasydyzmu:

Skąd wziął się Chasydyzm? (źródło: Muzeum POLIN)

     Chasydzi to z reguły żydzi „wierzący”. Zaliczają się do nich tzw. Ortodoksi, czyli żydzi, którzy postanowili spędzić swoje życie na studiowaniu ich świętych pism. Pomimo, iż często ich potomkowie wywodzą się od Chazarów, podgrupie tej bliżej jest do żydów biblijnych aniżeli do Chazarów. Jednak po za Ortodoksami, reszta Chasydów, jeśli w ogóle wyznają jakąś wiarę, to nie w judaizm a już na pewno nie w judaizm biblijny. Wierzą co najwyżej w to w co przekształcili judaizm przez ponad 1000 lat asymilacji obu. Według mnie, te dwie podgrupy Chasydów stanowią znaczną mniejszość a dominująca jest podgrupa, która … z grubsza postali przy swoich pierwotnych wierzeniach.

Chazarowie - historyczni przodkowie większości współczesnych Żydów (Niepoprawni.pl 2013-06-01))

     Z zacytowanej wcześniej definicji dowiadujemy się, że Chasydyzm „Powstał w XVIII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej”. Jest to szalenie ważna dla Polaków i Ukraińców informacja, gdyż – jeśli Chasydzi zamierzają tu wrócić to oczywistym jest, że najlepiej byłoby najpierw opróżnić.

     W tym samym, przytoczonym wyżej fragmencie opisu Chasydów czytamy również „(…) włączenie popularnych idei i praktyk mistycznych” … O jakie praktyki mistyczne może chodzić? Co to może oznaczać? Czy chodzi o zwykłe gusła, które w niektórych częściach współczesnej Ukrainy mają się dobrze nawet obecnie? Niestety, na potrzeby tego artykułu nie udało mi się odnaleźć w internecie odpowiednich cytatów, jednakże wiele lat temu czytałem, że najwyższą formą, do której dążą wyznawcy „Tanji” są „byty eteryczne”. Byty eteryczne, czyli pozbawione powłoki materialnej, czyli ludzkiego ciała.

TANJA (LIKUTEI AMARIM) (źródło Chabad.org.pl)

     Żydzi Aszkenazi mają swoje „święte księgi”. Najważniejszą z nich jest „Tanja”, która powstała na przełomie XVIII i XIX w.  Na polskiej stronie sekty Chabad Lubavicz (Chabad.org.pl) czytamy o „Tanji”, że „została napisana przez jednego z założycieli chasydyzmu, Rabina Szneur Zalmana w kilka lat. Słowo „Tanja” w języku aramejskim oznacza „uczony”; nazwę „Likutei Amarim” można przetłumaczyć jako „Zbiór przysłów”. Dwie pierwsze części księgi ukazały się w 1796 r., w całości została wydana w 1814 r”.

     Powyższe treści to informacje dla mas, które mają nie wiedzieć o zagrożeniu, które niesie ta wiara. Więcej, znacznie ciekawszych informacji dowiadujemy się z artykułu pt. Organizacja ekstremistyczna Chabad Lubawicz zamieszczonego na portalu “NEon24”. W celu jeszcze lepszego zrozumienia celów obecnych światowych zmian przytoczę najważniejsze fragmentu tej publikacji.

źródło: "Organizacja ekstremistyczna Chabad Lubawicz" - NEon24 2023-03-14

Dowiadujemy się między innymi, iż:

„Zgodnie z nauką „Tanji”, bóg stworzył świat wyłącznie dla Żydów: „Królestwo jego jest jedynie dla narodu Izraela…” hl. 41, str. 241 księga Tanja)”.

Przecież to rasizm w czystej postaci! Gdzie są wszystkie te organizacje, które walczą o równość?! Z chęcią odpowiem na to pytanie. U Żydów w kieszeni – tam są wszystkie te organizacje, które walczą o wolność kobiet, równość zboczeńców z normalnymi ludźmi, prawa zwierząt, klimat, etc. W tym samym artykule czytamy dalej:

„Pod koniec XVIII w. z chasydyzmu wyodrębniła się sekta Chabad-Lubawicz w rosyjskiej miejscowości Lubawicze na terenie obecnego rejonu rudniańskiego obwodu smoleńskiego, założona przez rabiego Szneyra Zalmana ben Barucha z Ladów (1745-1812), cadyka, z kręgu Dow Ber Mezeritcha, i była rozwijana przez 7 pokoleń, przez jego następców, aż do końca XX wieku”.

źródło: "Organizacja ekstremistyczna Chabad Lubawicz" - NEon24 2023-03-14

Dowiadujemy się między innymi, iż:

„Zgodnie z nauką „Tanji”, bóg stworzył świat wyłącznie dla Żydów: „Królestwo jego jest jedynie dla narodu Izraela…” hl. 41, str. 241 księga Tanja)”.

Przecież to rasizm w czystej postaci! Gdzie są wszystkie te organizacje, które walczą o równość?! Z chęcią odpowiem na to pytanie. U Żydów w kieszeni – tam są wszystkie te organizacje, które walczą o wolność kobiet, równość zboczeńców z normalnymi ludźmi, prawa zwierząt, klimat, etc. W tym samym artykule czytamy dalej:

„Pod koniec XVIII w. z chasydyzmu wyodrębniła się sekta Chabad-Lubawicz w rosyjskiej miejscowości Lubawicze na terenie obecnego rejonu rudniańskiego obwodu smoleńskiego, założona przez rabiego Szneyra Zalmana ben Barucha z Ladów (1745-1812), cadyka, z kręgu Dow Ber Mezeritcha, i była rozwijana przez 7 pokoleń, przez jego następców, aż do końca XX wieku”.

Warto wspomnieć, że miejscowość Lubawicze jest położona na terenach obecnej Białorusi! Zatem możemy mieć pewność, że również przejęcie tych terenów jest jednym z celów Chasydów.

źródło: "Organizacja ekstremistyczna Chabad Lubawicz" - NEon24 2023-03-14

     Dalej czytamy, że „Centrala Chabad Lubawicz mieści się w Nowym Jorku. Jedną z kluczowych figur Chabadu jest były wiceprezydent Al Gore. Szczególnym przypadkiem amerykańskiego polityka całą mocą wspierającego Chasydyzm jest Donald Trump. Donald Trump zrobił tak wiele dla Żydów, że niektórzy z nich uważają niemalże za „mesjasza”.

     D na stronie “NEon24” czytamy, że Chabad Lubavicz Jest to światowa ultra-ortodoksyjna żydowska organizacja ekstremistyczna, mająca członków w każdym wiodącym państwie świata. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tą organizacją, jej rasowa supremacja zaszokuje cię”. Dalej jest napisane czego naucza ta sekta: „Goje są nieczystymi, gorszymi stworzeniami, których jedynym celem na ziemi jest służba Żydom. Różni rabini Chabad twierdzą, że Żydzi mają dosłownie DNA Boga, podczas gdy Goje są „niebiańskim odpadem stworzenia.” Często uczą oni, że nie ma grzechu, a jest faktycznie słuszne, by zabić lub oszukać Goja. Niektórzy czytelnicy mogą nie chcieć w to uwierzyć, ale każde szybkie szukanie w Internecie na oficjalnych stronach Chabad i pismach wielu rabinów Chabad zawierają każde słowo, które mówię. Przekonasz się, że wszystko, co jest w żydowskiej supremacji’ jest dokładnie udokumentowane i posiada odnośniki”.

     Ponownie należy się zatrzymać, by odnieść się do słów „Goje są nieczystymi, gorszymi stworzeniami” i nadać im odpowiedniego kontekstu. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl w kontekście takich słów, jest osoba prof. Barbary Engelking (poch. żydowskie) wypowiedziane w wywiadzie udzielonym Monice Olejnik w specjalnym wydaniu programu „Kropka nad i”, wyemitowanym na antenie „TVN24”, bodajże w 2012 roku. Pani „Profesor” w wywiadzie u Stokrotki (kryptonim Moniki Olejnik z czasów jej współpracy ze służbami PRL) wyjaśnia widzom różnicę pomiędzy śmiercią Żyda a nie-żyda i mówi: „Dla Polaków śmierć to była po prostu kwestia biologiczna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, metafizyka, spotkanie z najwyższym”. Czymże są te słowa jeśli nie kolejnym przejawem najczystszej formy rasizmu. Ty Polaku umierasz i już, ale żyd …

     Wracamy więc do głównego tematu i dalszej analizy tekstu z portalu “NEon24”. W tekście przytoczony został fragment artykułu opublikowanego „w największej żydowskiej gazecie w Stanach Zjednoczonych, „Jewish Week”. W gazecie tej znajdują się postawy supremacyjne, które każdy przyzwoity człowiek nazwałby przerażającymi. Oto cytat:

Co do Gojów … postawa Zalman (była): „dusze Gojów są tak zupełnie inne i gorsze. Są całkowicie złe, bez jakichkolwiek cech odkupienia,” … Jeśli każda prosta komórka ciała Żyda pociąga za sobą boskość, jest częścią Boga, to każdy jej łańcuch DNA jest częścią Boga. W związku z tym, jest coś szczególnego w żydowskim DNA.

I dalej:

Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można wziąć wątrobę przechodzącego od niewinnego nie-Żyda by uratować Żyda? Tora prawdopodobnie zezwoli. Żydowskie życie ma nieskończoną wartość,” wyjaśnił. „Jest coś nieskończenie bardziej święte i unikalne w żydowskim życiu niż życiu nie-Żyda” – Chabad Lubawicz, rabin Icchak Ginsburgh w „Jewish Week”, największej żydowskiej publikacji w Stanach Zjednoczonych”.

Kolejny znamienity fragment:

Rabin Owadia Josef (1920-2013), był duchowym przywódcą partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem. W przemówieniu w synagodze oznajmił, że „goje rodzą się po to, bydłu służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie” – Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych pisze „Rzeczpospolita” (szokujace-slowa-rabina-goje-jak-zwierzeta)”.

źródło: "Prawo Noachickie" - Gloria.tv 2020-07-20

     Jedną z najważniejszych postaci w Chasydyźmie jest, nieżyjący już rabin Menachem Mendl Schneerson. Dla przeciętnego Polaka narodowości polskiej, postać całkowicie anonimowa. Co innego w Stanach Zjednoczonych, do których przybył w 1941 roku. Ciekawe informacje przedstawia wpis pt. „Prawo Noachickie” zamieszczony w dn. 20 lipca 2020 roku na portalu „Gloria.tv”. Już na wstępie dowiadujemy się, że:

W ostatnich latach rozwija się ruch New Age, dysponujący zadziwiająco wielkimi środkami finansowymi i mający kontakty personalne ze światem wielkiej polityki. Synkretyczny New Age, wyznający naturalizm, panteizm i okultyzm, jest bliski ideowo kabalistycznej doktrynie żydomasońskiej. Wszystko wskazuje na to, że ma to być jedyna dozwolona religia zjednoczonego Nowego Świata”.

źródło: "Prawo Noachickie" - Gloria.tv 2020-07-20

     Dalej jest informacja o tym, jak wielką rolę odegrał, w dalszym ciągu odgrywa ów rabin dla współczesnych Żydów … oraz amerykańskich polityków. Czytamy między innymi:

Zasady wymyślone przez kabalistów żydowskich tej nowej, jedynej religii dla nie-Żydów, podległej całkowicie judaizmowi talmudycznemu, zostały współcześnie wylansowane przez kabalistę, „nowego, prawdziwego mesjasza”, Menachema Mendela Schneersona, guru paru ostatnich prezydentów USA. W myśl prawa noachickiego (rzekomo danego przez Boga Noemu i jego potomstwu) – gdyby zaczęło obowiązywać – wierność Jezusowi Chrystusowi byłaby największym przestępstwem idolatrii, karanym śmiercią, co unicestwiłoby całkowicie chrześcijan i Kościół, a pozostałą ludzkość podzieliło na bogów-Żydów i nie-Ży- dów (Synów Noego – noachitów), ich sług. Zagrożenie dla katolików jest bardzo poważne, gdyż Senat i Kongres USA (wykonawcy woli światowego syjonizmu) we wspólnej rezolucji już uznały w 1991 r., że prawo noachickie stanowi system prawa i wartości, na których opiera się cywilizowane społeczeństwo, i na których nasz wielki Naród został ufundowany, a etyczne wartości i zasady zawarte w siedmiu prawach noachickich są tymi, bez których gmach cywilizacji znajduje się w stanie poważnego zagrożenia nawrotem chaosu (…)”.

Chasydyzm współcześnie

     Należy zwrócić uwagę na fakt, że Chabad Lubavicz ma dostęp niemalże (z ostrożności nie twierdzę, że do wszystkich) do wszystkich polityków w krajach tzw. „Zachodu”. Sekta ta jest również dominującym nurtem Judaizmu w Rosji, gdzie od 2000 roku, Berel Lazar jest Naczelnym Rabinem Rosji. Nawet Wikipedia twierdzi, że Berel Lazar jest zwany przyjacielem Putina.

źródło: "Berel Lazar" Wikipedia

     Jak w takim razie sytuacja wygląda w “zaściankowej” Polsce? Okazuje się, że nie mamy się czego wstydzić, gdyż Chabad Lubavicz jest wyjątkowo aktywny również w Polsce. Przedstawiciele tego właśnie nurtu goszczą co roku w grudniu zarówno w Pałacu Prezydenckim jak i Sejmie RP, by wspólnie zapalić świece chanukowe. W kwestii samej Chanuki i zwyczaju zapalania Menory należy również zauważyć, że zwyczaj ten jest już od dawna praktykowany w krajach takich jak USA czy Rosja z tą różnicą, że robione to jest na znacznie większą skalę. Wysokość instalacji „świecznika” to przynajmniej kilka lub kilkanaście metrów a w skrajnym przypadku nawet kilkadziesiąt. Oczywistym zatem jest, że w nie zmieszczą się w przeciętnym pomieszczeniu, dlatego w Rosji świecznik ustawiany jest na Placu Czerwonym a w Nowym Jorku, na Times Square. Oczywiście w innych miastach w tych krajach, zwyczaj ten również jest praktykowany co roku. Póki co u nas jest skromniej, ale poczekajmy. Sądzę, że wkrótce stanie u nas największa Menora na świecie, godna nowej stolicy świata.

Cele

     Cele nie są trudne do opisania, gdyż Żydzi (Chasydzi) sami je głośno artykułują podkreślając przy tym, że ich rodziny, babcie, dziadkowie, czy rodzice wywodzą się z tych terenów. Głosy takie słyszalne były w Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu oraz w Polsce. Chcą wrócić na tereny, z których się wywodzą. Wolę taką wyrażają publicznie, ale tego typu informacji nigdy nie uświadczymy zdając się li tylko na informacje z głównego nurtu.

źródło: "Berel Lazar" Wikipedia

Reprezentanci

     Obecnie Chasydzi mają swoich ludzi … w zasadzie wszędzie. Wielu z czołowych polityków rosyjskich i amerykańskich jest, jeśli nie Żydami (Chasydami) to jest co najmniej mocno im przychylna. Możliwe, że wynika to pewnej przypadłości, którą mają niemalże wszyscy współcześni politycy. To “przypadłością” jest ich sprzedajność za kilka srebrników. Tak było 2000 lat temu, tak samo jest obecnie.

źródło: "Święto Chanuki obejmuje rozpalenie menory w Mount Rushmore" 2019-12-26 (Kotatv.com)

     Szczególnym przykładem takiego polityka jest znany na całym świecie syjonista, Donald Trump. Przypomnijmy, że Trump jest tym politykiem, który wbrew ustaleniom międzynarodowym, jednostronnie ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę jako oficjalną stolicę Izraela. Wrzucę jeszcze kilka kamyków do ogródków tych, którzy sądzą, że powrót Trumpa do władzy uspokoi sytuację na świecie. Nie, nie uspokoi. Będzie jeszcze gorzej. Przypomnijmy, że córka Donalda Trumpa, Ivanka, która w 2009 roku poślubiła innego znanego, nowojorskiego syjonistę, Jareda Kushner’a przy okazji przechodząc na Judaizm. Plotki o tym, że również Donald Trump przeszedł po cichu na Judaizm pojawiały się jakieś 4 – 5 lat temu.

     Co równie istotne, Donald Trump jest tym prezydentem, który podpisał ustawę zwaną JUST ACT, która traktuje o restytucji bezspadkowego mienia żydowskiego na rzecz „jakiś tam” amerykańskich organizacji żydowskich. Nie ważne przy tym staje się, że Stany Zjednoczone zawarły umowy z rządem PRL, tzw. Umowy indemizacyjne, na postawie których Stany Zjednoczone zrzekły się jakichkolwiek roszczeń powojennych w stosunku do Polski – za kwotę 40 miliardów dolarów. Umowy te zawarte zostały, bodajże na początku lat ’70.

     Donald Trump jest również tym politykiem, który podpisał „United States Commission on International Religious Freedom”, czyli „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu w Europie”, którego pełną treść w formie pdf, przetłumaczoną na język polski zamieszczam tutaj. Zresztą w tym celu poczynił znaczne kroki. Wszyscy pamiętamy jak osoba pełniąca obowiązki Prezydenta Polski podpisywała, niemalże na kolanach (bo siedziska przeznaczone są dla ludzi, którzy coś znaczą) umowę na mocy, której do Polski zaczęto ściągać niezliczone ilości amerykańskich żołnierzy i jeszcze większe ilości amerykańskiej broni. Wielu zastanawia się dlaczego w Polsce, w Europie jest tyle wojsk amerykańskich. Wiadomo już, że nie do walki z Rosją

     Szczególnym przykładem takiego polityka jest znany na całym świecie syjonista, Donald Trump. Przypomnijmy, że Trump jest tym politykiem, który wbrew ustaleniom międzynarodowym, jednostronnie ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę jako oficjalną stolicę Izraela. Wrzucę jeszcze kilka kamyków do ogródków tych, którzy sądzą, że powrót Trumpa do władzy uspokoi sytuację na świecie. Nie, nie uspokoi. Będzie jeszcze gorzej. Przypomnijmy, że córka Donalda Trumpa, Ivanka, która w 2009 roku poślubiła innego znanego, nowojorskiego syjonistę, Jareda Kushner’a przy okazji przechodząc na Judaizm. Plotki o tym, że również Donald Trump przeszedł po cichu na Judaizm pojawiały się jakieś 4 – 5 lat temu.

     Co równie istotne, Donald Trump jest tym prezydentem, który podpisał ustawę zwaną JUST ACT, która traktuje o restytucji bezspadkowego mienia żydowskiego na rzecz „jakiś tam” amerykańskich organizacji żydowskich. Nie ważne przy tym staje się, że Stany Zjednoczone zawarły umowy z rządem PRL, tzw. Umowy indemizacyjne, na postawie których Stany Zjednoczone zrzekły się jakichkolwiek roszczeń powojennych w stosunku do Polski – za kwotę 40 miliardów dolarów. Umowy te zawarte zostały, bodajże na początku lat ’70.

     Donald Trump jest również tym politykiem, który podpisał „United States Commission on International Religious Freedom”, czyli „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu w Europie”, którego pełną treść w formie pdf, przetłumaczoną na język polski zamieszczam tutaj. Zresztą w tym celu poczynił znaczne kroki. Wszyscy pamiętamy jak osoba pełniąca obowiązki Prezydenta Polski podpisywała, niemalże na kolanach (bo siedziska przeznaczone są dla ludzi, którzy coś znaczą) umowę na mocy, której do Polski zaczęto ściągać niezliczone ilości amerykańskich żołnierzy i jeszcze większe ilości amerykańskiej broni. Wielu zastanawia się dlaczego w Polsce, w Europie jest tyle wojsk amerykańskich. Wiadomo już, że nie do walki z Rosją

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy