POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Ultraortodoksyjni Żydzi i izraelska policja ścierają się w sprawie blokady | Ultra-Orthodox Jews And Israeli Police Clash Over Lockdown | מאות חרדים מפגינים – ירושלים | اشتباك بين اليهود المتدينين والشرطة الإسرائيلية بسبب الإغلاق

Izraelskie służby od wielu lat, regularnie i konsekwentnie są wyjątkowo brutalne i bezwzględne; również wobec własnych obywateli. Grupą, która doświadcza tego najmocniej są tzw. Ortodoksi, czyli grupa, która w przeciwieństwie do innych Żydów, pozostała przy swojej wierze. Nie jest to odosobniony przypadek. Ortodoksi są solą w oku syjonistów. Powodów jest

Izraelskie służby od wielu lat, regularnie i konsekwentnie są wyjątkowo brutalne i bezwzględne; również wobec własnych obywateli. Grupą, która doświadcza tego najmocniej są tzw. Ortodoksi, czyli grupa, która w przeciwieństwie do innych Żydów, pozostała przy swojej wierze.

Nie jest to odosobniony przypadek. Ortodoksi są solą w oku syjonistów. Powodów jest całkiem sporo. Za najważniejszy z nich uznałbym konsekwentne twierdzenia, że Izrael jako państwo w ogóle nie powinien istnieć, a już na pewno nie w obecnej formie. Ortodoksi, zwolenników supremacji Izraela wprost nazywają syjonistami. Głośno mówią o tym, że ich wiara naucza zupełnie czegoś innego. W przeciwieństwie do udawanych Żydów pochodzenia Chazarskiego, Mesjasza spodziewają się dopiero na “sądzie ostatecznym”, podczas gdy syjoniści twierdzą, że ich Mesjasz jest już na Ziemi, nawet w Izraelu i że niedługo się ujawni.

Temat ten powinien być również istotny dla nas, ludzi wywodzących się z kręgu cywilizacji łacińskiej. Osobiście mam zupełnie inne poglądy na kwestie wiary, ale obiektywnie należy stwierdzić jedną, ale szalenie istotną rzecz. W świętych księgach religii chrześcijańskich, mowa jest nie o ponownym przyjściu Mesjasza, tylko Antychrysta. Wszyscy wiemy, że ok. 2000 lat temu, Żydzi nie uznali Jezusa za swojego Mesjasza. Wydali Go na śmierć, gdyż Jezus zmieniał status quo. Jezus nauczał o Królestwie w niebie, podczas gdy ówcześni Żydzi, swojego króla, chcieli tu, na Ziemi, po to by całą Ziemią rządził (materializm). W związku z tym, że Żydzi nie uznali wtedy Jezusa jako Mesjasza, to tego w dalszym ciągu “wyczekują”. Słowo “wyczekują” celowo ująłem w cudzysłów, gdyż w istocie nie jest ono adekwatne. Wyczekują go jedynie formalnie a w praktyce robią są już w tej chwili gotowi na jego przyjście. I jak to u Żydów jest, jak zwykle przy tym manipulują i oszukują, ale to temat na odrębną historię.

Na zakończenie ujmę to w jeszcze inny sposób. Judaizm i bycie Żydem, czyli rzekomo członkiem narodu wybranego zostało wykorzystane przez Chazarów. Podszyli się oni pod Żydów, by przejąć władzę nad światem, a wszystko to pod pretekstem religii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy