POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Rzeczywistość a “rzeczywistość” (wytworzona dla Ciebie)

Przełożenie “Eksperymentu Ascha” na Rzeczywistość. Wyjaśnienie mechanizmów stosowanych na Tobie jako jednostce i całych grupach, społeczeństwach przez System, czyli urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Wstęp        Przypomnijmy; eksperyment ten jest jednym z najważniejszych eksperymentów z dziedziny „Psychologii” oraz jej działu, „Psychologii społecznej”. Genezie tego eksperymentu, jego przebiegowi oraz oficjalnej

Przełożenie “Eksperymentu Ascha” na Rzeczywistość. Wyjaśnienie mechanizmów stosowanych na Tobie jako jednostce i całych grupach, społeczeństwach przez System, czyli urzędników i funkcjonariuszy publicznych.

Wstęp

       Przypomnijmy; eksperyment ten jest jednym z najważniejszych eksperymentów z dziedziny „Psychologii” oraz jej działu, „Psychologii społecznej”. Genezie tego eksperymentu, jego przebiegowi oraz oficjalnej interpretacji wyników poświęcony został ten wpis a jeśli go nie czytałeś – za nim przejdziesz dalej, zapoznaj się z nim najpierw. Wiedza wypływająca z tego eksperymentu ma bardzo szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Służy do kształtowania opinii zarówno jednostki jak i całych społeczeństw, dlatego tak ważne jest byś dobrze zrozumiał zasadę działania tego mechanizmu.

Role w Eksperymencie

       W „Eksperymencie Ascha” występują trzy role:

  1. Rola Eksperymentatora, który wprowadza do „Eksperymentu” uczestników badania
  2. Rola świadomego uczestnika badania
  3. Rola nieświadomego uczestnika badania

       Przekładając to na praktykę …

  • Rolę nr 1 – rolę „Eksperymentatora” należy przypisać, temu, kto stoi na szczycie – w danej sytuacji. Przyjmijmy ogólnie, że będzie to „System
  • Rolę nr 2 – świadomego uczestnika badania należy przypisać wszystkim jednostkom administracyjnym należącym do „Systemu” takim jak Sądy, Prokuratury oraz inne instytucje są od „Systemu” rzekomo niezależne, ale jak jest w rzeczywistości, chyba każdy wie. W ogóle o jakiej niezależności mowa, skoro „System”, czy to przez administrację państwową, czy to poprzez jakieś inne źródła, płacą tym rzekomo niezależnym Instytucjom? W dodatku, czy to w „Systemie” – jeśli mówimy o administracji państwowej, czy równolegle do niego, funkcjonują różnego typu inne „niezależnie instytucje”, „Fundacje”, „Think-tanki”, „Media mainstremowe”, inne „NGO” (ang. Non Governmental Organization; pl. Organizacje Pozarządowe), a także, coraz częściej tzw. „Media alternatywne”. Są sytuacje, wymienione podmioty przejmują rolę „Eksperymentatora”, jednak najczęściej pełnią właśnie rolę nr 2 – świadomego uczestnika badania
  • Rola nr 3 jest przewidziana dla Ciebie. Masz być nieświadomym uczestnikiem.

Rzeczywistość

      Wszystkie opisane wyżej  podmioty / jednostki – z definicji występują z pozycji „Ekspertów”, „Autorytetów” w danej dziedzinie, którzy dodatkowo mają do dyspozycji swoich „Ekspertów”. Razem mają za zadanie wytworzyć i podtrzymać iluzję rzeczywistości, po to, byś ty Drogi Czytelniku myślał, że to co się. Stosując powyższy mechanizm mogą starać się uwiarygodnić największe nawet niedorzeczności. Im więcej tzw. „ekspertów”, tym bardziej bezczelnie uwiarygadniane są różne – coraz bardziej absurdalne tezy. Pod to uzasadnienie można podłożyć wiele przypadków. Czy to na poziomie cywilizacyjnym, gdzie wąska grupa poprzez polityków i różne, w teorii tylko Wszystko co nam wmawia jest – w najlepszym przypadku jedynie ćwierć prawdą a w najgorszym, stekiem bzdur i innych archaizmów, które nawarstwione – nierzadko przez wieki, sprawiają, że ludzie stają się kompletnie nieświadomi i zdani na wyżej wymienione podmioty / instytuacje.

Przykład

      Przykład, którego doświadczyłem osobiście miał miejsce  trakcie sprawy sądowej. Rolę „Eksperymentatora” pełnił przewodniczący sprawie Sędzia, który do Eksperymentu / sprawy dopuszczał jedynie Opinie swoich „Ekspertów”, którzy występowali z pozycji „Autorytetów” z dziedzin takich jak Psychologia, Pedagogika, Psychiatria czy z pozycji „Autorytetów” – ze względu na piastowane stanowiska w jednostkach podległych administracji samorządowej np. „Pracowników Socjalnych”, „Dyrektora POW”. Jednocześnie „Eksperymentator” nie dopuszczał do „Eksperymentu” (sprawy sądowej, akt sprawy) wszelkich Dowodów dostarczanych przeze mnie, w tym Dowodów w postaci Zeznań świadków czy Opinii, chociaż ich autorzy, również byli ekspertami w wyżej wymienionych dziedzinach. Przy okazji, tego typu postępowanie jest jedną z technik manipulacji o nazwie „selekcja faktów”.

Komentarz

      W ten właśnie sposób próbuje się w Tobie wytworzyć przekonanie, że myśli, które z czasem uznajesz za swoje, są Twoje … ale czy tak jest? Zastanów się.

      Innym pojęciem z dziedziny „Psychologii społecznej”, które związane jest bezpośrednio z „Eksperymentem Ascha” jest pojęcie „Presja grupy”, ale ten wątek rozwinę przy inne okazji aczkolwiek osoby myślące dostrzegą go już na podstawie powyższych słów.

      I tak nas się kiwa, Drogi Czytelniku.

Podsumowanie

      Zachęcam do zapoznania się z definicjami terminów, którymi posłużyłem się w tym wpisie – zapewniam, że warto, e powinieneś otworzyć oczy.

      Zachęcam również do śledzenia naszych wpisów oraz materiałów na stronie, oraz na portalach: Pejsbooku i kanał na YouTube, gdzie sukcesywnie będziemy zajmować się również tego typu tematyką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy