POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Największa teoria spiskowa w dziejach!?

Autorska wersja wydarzeń i celów do których mają one ostatecznie doprowadzić.

Od początku 2020 roku mamy do czynienia z szeregiem wydarzeń na skalę niespotykaną w historii obecnej cywilizacji. W tamtym czasie zdecydowana większość ludzi sądziła, że wydarzenia te są przypadkowe, co byłem w stanie jeszcze zrozumieć. Jednak dziwi mnie, że nawet dziś, pod koniec 2023 roku w dalszym ciągu jest spore grono osób, które swoje bezpieczeństwo powierzają skorumpowanym rządom. Z mojej perspektywy widać wyraźnie, że rok 2020 był początkiem całego cyklu znaczących wydarzeń, które mają na celu całkowitą przebudowę świata. Dla tych, którzy „wierzą”, że to minie nie mam dobrych wieści; nic nie minie, nic się jeszcze nie skończyło, jest dokładnie odwrotnie, najtrudniejsze czasy dopiero przed nami a dotychczasowe wydarzenia były zaledwie przebieżką przed kolejnymi a tekst ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: Do czego to wszystko zmierza?

Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem opisania tych procesów z mojej perspektywy gdyż – według mojej najlepszej wiedzy, wszystko zmierza do depopulacji ludności świata. Celem osób, które za tym stoją jest najprawdopodobniej pozostawienie ok. 1 miliarda osób na planecie, gdzie mniej więcej połowa tej liczby ma przeżyć tylko po to, by usługiwać tej drugiej części, gdyż pomimo dynamicznego rozwoju technologii, w tym robotyki i oprogramowania, włącznie ze sztuczną inteligencją (AI), w dalszym ciągu nie jest możliwym, by zastąpić człowieka we wszystkich niezbędnych czynnościach. W całym tym planie, Polska oraz Ukraina są najważniejszymi z celów.

Z uwagi na obszerność i złożoność zagadnienia, które de facto wymagałoby napisania opasłej książki, na wstępie muszę uprzedzić czytelników, by nie zniechęcali się ilością materiałów, które będą publikowane. Na podstawie moich wieloletnich obserwacji i wszystkich informacji, które przeze mnie „przepłynęły” muszę również uczulić czytelników na kilka innych, szalenie istotnych kwestii. Przede wszystkim sugeruję, by odrzucić wszelkie uwarunkowania społeczno-kulturowo-cywilizacyjne. Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy w pierwszej kolejności ludźmi i to jest prawda obiektywna. Reszta, czyli normy społeczno-kulturowe, podziały na religie, na państwa, na role społeczne są podziałami sztucznymi i fałszywymi, które celowo były wspierane przez wieki po to, byśmy nie mogli zjednoczyć się jako ludzie w chwili egzystencjalnego zagrożenia dla każdego z nas. Wszystko w zgodzie z rzymską maksymą „Dziel i rządź”, która skutecznie stosowana jest po dzień dzisiejszy. Wiele z tematów, które poruszę jeszcze przed rokiem 2020, czyli przed początkiem zmian, określanych było jako „teoria spiskowa”. Po pierwsze sam termin „teoria spiskowa” został wymyślony przez amerykański wywiad, CIA w latach ’60 XX w., w celu nadania ważnym informacjom pejoratywnego kontekstu. To z kolei miało zniechęcić ludzi do zajmowania się określonymi tematami. Po drugie, dziś już w większości wiemy (żałuję, że nie wszyscy), że tzw. „teorie spiskowe” spełniają się na naszych oczach, jedna po drugiej, z częstotliwością tak wysoką, że wkrótce może już zabraknąć wydarzeń, którym można by taką łatkę przykleić.

Temat jest tak obszerny, tak dalece wykraczający po za możliwość postrzegania rzeczywistości przez przeciętnego człowieka (wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych), że długo zastanawiałem się jak do niego podejść. Pierwotnie planowałem pojedynczy artykuł, jednakże w trakcie jego pisania uświadomiłem sobie, że wydarzenia, które zostaną dalej wskazane i opisane, tezy, które się pojawią; nioski, które z tego będą płynąć muszą zostać osadzone we właściwym kontekście. W przeciwnym wypadku całość mogłyby zostać podważona, wyśmiana, generalnie niepotraktowana z należytą powagą. Postaram się tego uniknąć, ponieważ sprawa jest tak poważna, że nie można sobie na to pozwolić. Treści zawarte poniżej, będą sukcesywnie uzupełniane poprzez inne publikacje na tej stronie; stronie, która została poświęcona tylko i wyłącznie wydarzeniom z tym związanych, na tyle, na ile pozwoli mi czas.

Pierwotnym przyczynkiem, który skłonił mnie do podzielenia się swoimi obserwacjami, wnioskami i wiedzą, był artykuł pt. „Kto pragnie wybić miliony Polaków i zniszczyć Polskę?” zamieszczony na portalu „Wolne Media” w dniu 10 czerwca br. Tytuł tamtego artykułu jest trafny, jednakże w jego treści nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi. Duże znaczenie ma też fakt, że do dnia dzisiejszego nie widzę w przestrzeni publicznej, zarówno w mainstreamie jak i w kręgach alternatywnych rzetelnych prób odpowiedzi na powyższe pytanie. Zauważyłem natomiast coś innego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, na granicy z pewnością mogę stwierdzić, że większość „gadających głów” z YouTube jest zadaniowana przez system a ich zadaniem jest „oswojenie” nas w odpowiednim czasie z nadchodzącymi wydarzeniami. To oczywiście nie jest bezcelowe. Celem jest powstrzymanie naszej reakcji. W szczególności mam tu na myśli grubasa (jak sam o sobie mówi) z kanału „Wideoprezentacje”, Krzysztofa „Atora” Woźniaka oraz jego „przyjaciela, TW Krzysztof Jackowski, ale nie tylko, których oskarżam o służalczość wobec systemu (minimum). Oczywiście zamierzam to wykazać, ale w innym wpisie.

Wracając do tematu głównego … zacznę od postawienia tezy, którą następnie będę uzasadniał, ale już na wstępie mogę zasugerować postrzeganie każdego wydarzenie, które ma miejsce w warstwie wierzchniej od początku 2020 roku przez pryzmat postawionej tezy. Zapewniam, że pozostanie jedynie kwestią czasu uświadomienie sobie skali zagrożeń, z którą mamy do czynienia. Mogę również zapewnić, że im więcej czasu poświęci się na zgłębienie opisywanych zagadnień, tym szybciej dojdzie się do wniosków, do których ja doszedłem już wiele lat temu. Dodam, że spełniając powyższy warunek, po prostu nie można dojść do innych wniosków. Tym samym sugeruję, iż w stosunku do każdego, kto będzie próbował podważyć wnioski w sposób inny niż merytoryczny, powinno się być, co najmniej mocno sceptycznym i mam tu na myśli między innymi, tych dwóch – wymienionych wyżej szkodników.

Według najlepszej mojej wiedzy zebranej na przestrzeni 20 lat oraz wielu własnych wniosków, moim zdaniem wszystko co ma miejsce od wielu lat ma prowadzić do pojawienia się na świecie Nowego, światowego imperium, którego stolicą ma być (wymarzone przez Andrzeja Kornhauser-Dudę) POLIN. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z projektem „Budowy Wielkiego Izraela”. Przy okazji … ci, którzy nie rozumieją w jakim celu w Polsce zamierza się wybudować Centralny Port Komunikacyjny (CPK) znajdą odpowiedź na to pytanie po przeczytaniu tekstu do końca.

 

Myli się jednak każdy, kto bezmyślnie powtarza, że „wszystkiemu winni są Żydzi”. Sprawa nie jest taka oczywista. Formalnie największą część tej grupy stanowią żydzi, ale nie są to żydzi biblijni, tzw. Izraelici lub inaczej Żydzi Sefardyjscy; tylko Chazarowie, zwany też Żydami Aszkenazyjskimi lub Aszkenazi. Według słowika zamieszczonego na stronie www.delet.jhi.pl, Chazarowie to „plemię turko-tatarskie, stanowiące rdzeń federacji ludów koczowniczych różnego pochodzenia, które w VII-X w. tworzyło państwo na obszarze między Wołgą i Donem oraz Morzem Czarnym i Kaspijskim”.

Od wielu lat już wiadomo, że Żydzi biblijni stanowią znaczną mniejszość ogółu wszystkich Żydów. Najczęściej czytałem o proporcjach 9:1 na korzyść Aszkenazi.

Dlaczego jest to takie istotne? Z wielu powodów, ale dwa z nich uważam za najważniejsze; na tyle istotne, że według mnie każdy powinien to wiedzieć – zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które mają miejsce od 2020 roku. Pierwszym powodem jest ich faktyczne pochodzenie a drugim religia, którą w istocie wyznają … i nie jest nią Judaizm! Ten jest tylko fasadą.

źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Z zacytowanej definicji dowiadujemy się, że Chasydyzm „Powstał w XVIII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej”. Jest to szalenie ważna dla Polaków i Ukraińców informacja, gdyż – jeśli Chasydzi zamierzają tu wrócić to oczywistym jest, że najlepiej byłoby najpierw opróżnić. Jakimi metodami można to zrobić? Każdymi. Znakomitym sposobem do tego jest plandemia czy “lekarstwo” na nią – za które nikt odpowiedzialności nie bierze. Wojna też jest doskonałym pomysłem. Większość z nas już widzi, że wojna na wschodzie jest “dziwna”. Nic się tam nie zgadza. Coraz wyraźniej widać, że Ukraińcy są dosłownie wyłapywani i siłą zawożeni na pierwsze linie frontu, nierzadko na pola minowe. Nie są wyszkoleni, nie są odpowiednio wyposażeni. Nawet racje żywnościowe dostają takie, jakby „ktoś” liczył na to, że więcej potrzebować nie będą. Zatrute jedzenie, składniki rakotwórcze w najpopularniejszych lekach np. na cukrzycę, zduszenie nas ekonomicznie – kolejne „znakomite” metody do osiągnięcia ich celów.

 

W przytoczonym wyżej fragmencie opisu Chasydów czytamy również „(…) włączenie popularnych idei i praktyk mistycznych” … O jakie praktyki mistyczne może chodzić? Co to może oznaczać? Czy chodzi o zwykłe gusła, które w niektórych częściach współczesnej Ukrainy mają się dobrze nawet obecnie? Niestety, na potrzeby tego artykułu nie udało mi się odnaleźć w internecie odpowiednich cytatów, jednakże wiele lat temu czytałem, że najwyższą formą, do której dążą wyznawcy „Tanji” są „byty eteryczne”. Byty eteryczne, czyli pozbawione powłoki materialnej, czyli ludzkiego ciała.

 

Żydzi Aszkenazi mają swoje „święte księgi”. Najważniejszą z nich jest „Tanja”, która powstała na przełomie XVIII i XIX w.  Na polskiej stronie sekty Chabad Lubavicz (Chabad.org.pl) czytamy o „Tanji”, że „została napisana przez jednego z założycieli chasydyzmu, Rabina Szneur Zalmana przez kilka lat. Słowo „Tanja” w języku aramejskim oznacza „uczony”; nazwę „Likutei Amarim” można przetłumaczyć jako „Zbiór przysłów”. Dwie pierwsze części księgi ukazały się w 1796 r., w całości została wydana w 1814 r”.

źródło: Chabad Lubawicz

Więcej, znacznie ciekawszych informacji dowiadujemy się z artykułu pt. Organizacja ekstremistyczna Chabad Lubawicz. W celu jeszcze lepszego zrozumienia celów obecnych światowych zmian przytoczę najważniejsze fragmentu tej publikacji.

źródło: NEon24
źródło: NEon24

Dowiadujemy się między innymi, iż:

Zgodnie z nauką „Tanji”, bóg stworzył świat wyłącznie dla Żydów: „Królestwo jego jest jedynie dla narodu Izraela…” hl. 41, str. 241 księga Tanja)”.

Przecież to rasizm w czystej postaci! Gdzie są wszystkie te organizacje, które walczą o równość?! Z chęcią odpowiem na to pytanie. U Żydów w kieszeni – tam są wszystkie te organizacje, które walczą o wolność kobiet, równość zboczeńców z normalnymi ludźmi, prawa zwierząt, klimat, etc. W tym samym artykule czytamy, że:

„Pod koniec XVIII w. z chasydyzmu wyodrębniła się sekta Chabad-Lubawicz w rosyjskiej miejscowości Lubawicze na terenie obecnego rejonu rudniańskiego obwodu smoleńskiego, założona przez rabiego Szneyra Zalmana ben Barucha z Ladów (1745-1812), cadyka, z kręgu Dow Ber Mezeritcha, i była rozwijana przez 7 pokoleń, przez jego następców, aż do końca XX wieku”.

Miejscowość Lubawicze, przecież to tereny obecnej Białorusi? Natychmiast nasuwa się pytanie, czy ma to związek z planowanym przez syjonistów z PiS i Stanów Zjednoczonych atakiem na Białoruś? Zdecydowanie twierdzę, że tak! Dalej czytamy, że „Centrala Chabad Lubawicz mieści się w Nowym Jorku. Jedną z kluczowych figur Chabadu jest były wiceprezydent Al Gore”.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Al. Gore. Przypomnijmy, że Al Gore był pierwszym, znanym politykiem, który wprowadził pojęcie „ocieplenia klimatu”, by później szerzyć idee walki z nimi. Kolejnym ważnym aspektem, któremu należy się lepiej przyjrzeć, gdyż wyjaśni to wiele, są politycy amerykańscy i ich stosunek do Judaizmu. Otóż najczęściej, najważniejsi amerykańscy politycy wysokiego szczebla, jeśli nie są Żydami, są protestantami. A amerykański protestantyzm już od dłuższego czasu (czasu, gdy został przejęty przez Judaizm) uznaje mit „narodu wybranego”. Szczególnym przykładem takiego polityka jest znany na całym świecie syjonista, Donald Trump. Przypomnijmy, że Trump jest tym politykiem, który wbrew ustaleniom międzynarodowym, jednostronnie ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę jako oficjalną stolicę Izraela. Wrzucę jeszcze kilka kamyków do ogródków tych, którzy sądzą, że powrót Trumpa do władzy uspokoi sytuację na świecie. Nie, nie uspokoi. Będzie jeszcze gorzej. Przypomnijmy, że córka Donalda Trumpa, Ivanka, która w 2009 roku poślubiła innego znanego, nowojorskiego syjonistę, Jareda Kushner’a przy okazji przechodząc na Judaizm. Plotki o tym, że również Donald Trump przeszedł po cichu na Judaizm pojawiały się jakieś 4 – 5 lat temu.

Co równie istotne, Donald Trump jest tym prezydentem, który podpisał ustawę zwaną JUST ACT, która traktuje o restytucji bezspadkowego mienia żydowskiego na rzecz „jakiś tam” amerykańskich organizacji żydowskich. Nie ważne przy tym staje się, że Stany Zjednoczone zawarły umowy z rządem PRL, tzw. Umowy indemizacyjne, na postawie których Stany Zjednoczone zrzekły się jakichkolwiek roszczeń powojennych w stosunku do Polski – za kwotę 40 miliardów dolarów. Umowy te zawarte zostały, bodajże na początku lat ’70.

 

źródło: 972 MAG

Donald Trump jest również tym politykiem, który podpisał „United States Commission on International Religious Freedom”, czyli „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu w Europie”, którego pełną treść w formie pdf, przetłumaczoną na język polski zamieszczam tutaj. Zresztą w tym celu poczynił znaczne kroki. Wszyscy pamiętamy jak osoba pełniąca obowiązki Prezydenta Polski podpisywała, niemalże na kolanach (bo siedziska przeznaczone są dla ludzi, którzy coś znaczą) umowę na mocy, której do Polski zaczęto ściągać niezliczone ilości amerykańskich żołnierzy i jeszcze większe ilości amerykańskiej broni. Wielu zastanawia się dlaczego w Polsce, w Europie jest tyle wojsk amerykańskich. Wiadomo już, że nie do walki z Rosją ani na Ukrainie, ani szerzej, w Europie. Nie słyszymy też nic o jakichkolwiek ruchach wojsk, czy to amerykańskich, czy rosyjskich, odpowiednio na Alasce czy Syberii, gdzie Stany Zjednoczone sąsiadują z Rosją a dzieli ich jedynie cieśnina Beringa. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ma to również związek z “prawem”, które przyjął pisowski sejm, dając praktycznie nieograniczone uprawnienia armii amerykańskiej w Polsce, w tym możliwość nakazania każdemu Polakowi opuszczenie zajmowanej przez niego nieruchomości. “Prawo” to przyjęto przy okazji plandemii.

W tym miejscu dochodzimy do kolejnej części tezy, którą stawiam. Otóż uważam, że Stany Zjednoczone i wojska amerykańskie mają przed sobą jeszcze tylko jedną, znaczącą rolę do odegrania a jest nią zainstalowanie Izraela w Polsce i na Ukrainie. Gdy to się stanie, Stany Zjednoczone – w najlepszym dla nich przypadku, zostaną zdegradowane do roli zwykłego kraju jakich wiele, aczkolwiek bardziej stawiałbym na rozpad USA.

Przez wiele lat, nikt nie wierzył słowom takich osób jak red. Stanisław Michalkiewicz, czy też moim (w rozmowach ze znajomymi), mówiących o tym, że taki scenariusz będzie realizowany. Dziś jednak, po tym gdy Bliski Wschód stoi na krawędzi wojny, groźba, że staniemy się kolejnymi Palestyńczykami wygląda już bardzo realnie, wręcz przeraźliwie. Na wiele lat przed plandemią i tym wszystkim co się obecnie dzieje, zostało ustalone, że wajcha motorniczych tego świata, zostanie przerzucona na Azję, zwłaszcza Chiny, które w Azji oraz w Afryce już dominują, ale zaczynają dominować na całym świecie. To jest kolejny z celów realizowanych od 2020 roku.

Wracając do Chasydów; dalej na stronie Neon24 czytamy, że Chabad Lubavicz „Jest to światowa ultra-ortodoksyjna żydowska organizacja ekstremistyczna, mająca członków w każdym wiodącym państwie świata. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tą organizacją, jej rasowa supremacja zaszokuje cię”. Dalej jest napisane czego naucza ta sekta: „Goje są nieczystymi, gorszymi stworzeniami, których jedynym celem na ziemi jest służba Żydom. Różni rabini Chabad twierdzą, że Żydzi mają dosłownie DNA Boga, podczas gdy Goje są „niebiańskim odpadem stworzenia.” Często uczą oni, że nie ma grzechu, a jest faktycznie słuszne, by zabić lub oszukać Goja. Niektórzy czytelnicy mogą nie chcieć w to uwierzyć, ale każde szybkie szukanie w Internecie na oficjalnych stronach Chabad i pismach wielu rabinów Chabad zawierają każde słowo, które mówię. Przekonasz się, że wszystko, co jest w żydowskiej supremacji’ jest dokładnie udokumentowane i posiada odnośniki”.

Ponownie należy się zatrzymać, by odnieść się do słów „Goje są nieczystymi, gorszymi stworzeniami” i nadać im odpowiedniego kontekstu. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl w kontekście takich słów, jest osoba prof. Barbary Engelking (poch. żydowskie) wypowiedziane w wywiadzie udzielonym Monice Olejnik w specjalnym wydaniu programu „Kropka nad i”, wyemitowanym na antenie „TVN24”, bodajże w 2012 roku. Pani „Profesor” w wywiadzie u Stokrotki (kryptonim Moniki Olejnik z czasów jej współpracy ze służbami PRL) wyjaśnia widzom różnicę pomiędzy śmiercią Żyda a nieżyda i mówi: „Dla Polaków śmierć to była po prostu kwestia biologiczna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, metafizyka, spotkanie z najwyższym”. Czymże są te słowa jeśli nie kolejnym przejawem najczystszej formy rasizmu. Ty Polaku umierasz i już, ale żyd …

Przytoczone słowa są jednymi z najłagodniejszych, które p. Engelking wypowiedziała, ale jej wypowiedzi i szeroko pojęta „działalność” zasługuje na odrębny tekst. Na potrzeby tego artykułu należy jedynie wspomnieć, że osobo-postacie takie jak p. Engelking od wielu lat prowadzą działalność anty-polską, która ma na celu przeniesienie odpowiedzialności za II WŚ z Niemców na Polaków.

Wracamy więc do głównego tematu i dalszej analizy tekstu z portalu NEon24. W tekście przytoczony został fragment artykułu opublikowanego „w największej żydowskiej gazecie w Stanach Zjednoczonych, „Jewish Week”. W gazecie tej znajdują się postawy supremacyjne, które każdy przyzwoity człowiek nazwałby przerażającymi. Oto cytat:

Co do Gojów … postawa Zalman (była): „dusze Gojów są tak zupełnie inne i gorsze. Są całkowicie złe, bez jakichkolwiek cech odkupienia,” … Jeśli każda prosta komórka ciała Żyda pociąga za sobą boskość, jest częścią Boga, to każdy jej łańcuch DNA jest częścią Boga. W związku z tym, jest coś szczególnego w żydowskim DNA.

I dalej:

Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można wziąć wątrobę przechodzącego od niewinnego nie-Żyda by uratować Żyda? Tora prawdopodobnie zezwoli. Żydowskie życie ma nieskończoną wartość,” wyjaśnił. „Jest coś nieskończenie bardziej święte i unikalne w żydowskim życiu niż życiu nie-Żyda” – Chabad Lubawicz, rabin Icchak Ginsburgh w „Jewish Week”, największej żydowskiej publikacji w Stanach Zjednoczonych”.

Kolejny znamienity fragment:

Rabin Owadia Josef (1920-2013), był duchowym przywódcą partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem. W przemówieniu w synagodze oznajmił, że „goje rodzą się po to, bydłu służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie” – Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych pisze „Rzeczpospolita” (szokujace-slowa-rabina-goje-jak-zwierzeta)”.

Jedną z najważniejszych postaci w Chasydyźmie jest, nieżyjący już rabin Menachem Mendl Schneerson. Dla przeciętnego Polaka narodowości polskiej, postać całkowicie anonimowa. Co innego w Stanach Zjednoczonych, do których przybył w 1941 roku. Ciekawe informacje przedstawia wpis pt. „Prawo Noachickie” zamieszczony w dn. 20 lipca 2020 roku na portalu „Gloria.tv”. Już na wstępie dowiadujemy się, że:

W ostatnich latach rozwija się ruch New Age, dysponujący zadziwiająco wielkimi środkami finansowymi i mający kontakty personalne ze światem wielkiej polityki. Synkretyczny New Age, wyznający naturalizm, panteizm i okultyzm, jest bliski ideowo kabalistycznej doktrynie żydomasońskiej. Wszystko wskazuje na to, że ma to być jedyna dozwolona religia zjednoczonego Nowego Świata”.

źródło: Gloria.tv
źródło: Gloria.tv

Dalej jest informacja o tym, jak wielką rolę odegrał, w dalszym ciągu odgrywa ów rabin dla współczesnych Żydów … oraz amerykańskich polityków. Czytamy między innymi:

Zasady wymyślone przez kabalistów żydowskich tej nowej, jedynej religii dla nie-Żydów, podległej całkowicie judaizmowi talmudycznemu, zostały współcześnie wylansowane przez kabalistę, „nowego, prawdziwego mesjasza”, Menachema Mendela Schneersona, guru paru ostatnich prezydentów USA. W myśl prawa noachickiego (rzekomo danego przez Boga Noemu i jego potomstwu) – gdyby zaczęło obowiązywać – wierność Jezusowi Chrystusowi byłaby największym przestępstwem idolatrii, karanym śmiercią, co unicestwiłoby całkowicie chrześcijan, 1 Kościół, a pozostałą ludzkość podzieliło na bogów-Żydów i nie-Ży- dów (Synów Noego – noachitów), ich sług. Zagrożenie dla katolików jest bardzo poważne, gdyż Senat i Kongres USA (wykonawcy woli światowego syjonizmu) we wspólnej rezolucji już uznały w 1991 r., że prawo noachickie stanowi system prawa i wartości, na których opiera się cywilizowane społeczeństwo, i na których nasz wielki Naród został ufundowany, a etyczne wartości i zasady zawarte w siedmiu prawach noachickich są tymi, bez których gmach cywilizacji znajduje się w stanie poważnego zagrożenia nawrotem chaosu (…)”.

Ponownie muszę odbiec od głównego wątku, gdyż w tym miejscu należy wspomnieć o artykule opublikowanym przez internetowe wydanie „Rzeczpospolitej”, w dniu 28 sierpnia 2021 roku, czyli w czasie gdy na świecie szalała śmiercionośna plandemia, gdy wszyscy bali się z domu wyjść. Artykuł pt. „Lobbują w Sejmie na rzecz praw Noego” informuje czytelników, że „Niewielka religia ma aż czterech oficjalnych lobbystów przy Wiejskiej”. Jak już wiemy z wcześniejszego wpisu do którego się odniosłem, „prawa noachickie” przeznaczone są dla nie-Żydów podczas gdy Judaizm talmudyczny został zarezerwowany dla Żydów co jest kolejnym przykładem rasizmu.

źródło: RP.pl

Wracając do głównego wątku; należy zwrócić uwagę na fakt, że Chabad Lubavicz ma dostęp niemalże (z ostrożności nie twierdzę, że do wszystkich) do wszystkich polityków w krajach tzw. „Zachodu”. Sekta ta jest również dominującym nurtem Judaizmu w Rosji, gdzie od 2000 roku, Berel Lazar jest Naczelnym Rabinem Rosji. Nawet Wikipedia twierdzi, że Berel Lazar jest zwany przyjacielem Putina.

źródło: Wikipedia

Należy wspomnieć, że zwłaszcza w Polsce Chabad Lubavicz jest wyjątkowo aktywny również w Polsce. Przedstawiciele tego właśnie nurtu goszczą co roku w grudniu zarówno w Pałacu Prezydenckim jak i Sejmie RP, by wspólnie zapalić świece chanukowe. W kwestii samej Chanuki i zwyczaju zapalania Menory należy również zauważyć, że zwyczaj ten jest już od dawna praktykowany w krajach takich jak USA czy Rosja z tą różnicą, że robione to jest na znacznie większą skalę. Wysokość instalacji „świecznika” to przynajmniej kilka lub kilkanaście metrów a w skrajnym przypadku nawet kilkadziesiąt. Oczywistym zatem jest, że w nie zmieszczą się w przeciętnym pomieszczeniu, dlatego w Rosji świecznik ustawiany jest na Placu Czerwonym a w Nowym Jorku, na Times Square. Póki co u nas jest skromniej, ale poczekajmy. Sądzę, że wkrótce stanie u nas największa Menora na świecie, godna nowej stolicy świata.

Zatem myli się każdy kto uważa, że nadziei na lepsze jutro należy wypatrywać w Rosji i prezydencie Putinie, czy w USA i jej byłym i z pewnością przyszłym prezydencie, Donaldzie Trump. Osoby te od dawna są dogadane i wspólnie grają do jednej bramki. Celem jest likwidacja Polski oraz  narodu polskiego.

W kwestii udziału Rosji w spisku wymierzonym w Polskę należy przytoczyć jeszcze wypowiedzi przedstawicieli Rosji związane z obchodami 75 rocznicą wyzwolenia Auschwitz przez Armię Czerwoną, które odbyły się 23 stycznia 2020 roku w Izraelu a organizowane były przez Mosze Kantora (poch. żydowskie, rosyjskie). Wiaczesław Mosze Kantor to rosyjski oligarcha, według Wikipedii, powiązany z „reżimem Putina”, były przewodniczący „Europejskiego Kongresu Żydowskiego”. Artykuł pt. „Uroczystości w Yad Vashem. Putin się spóźnił. Kantor twierdzi, że Duda mógł przemawiać” zamieszczony na portalu „Salon24” w tym samym dniu przytacza słowa Władymira Putina wypowiedziane podczas tych uroczystości:

Zbrodnie nazistów, ich dokładnie przygotowany plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskich to jeden z najohydniejszych momentów w historii świata. Nie można zapomnieć, że ta zbrodnia miała wielu autorów. To nie tylko naziści, ale ich pomagierzy z innych państw”,

I dalej:

planowana była eksterminacja nie tylko Żydów, ale też innych narodów. – Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy byli uznawani przez nazistów za podludzi; narody słowiańskie miały być albo zniszczone, albo stać się niewolnikami bez własnej kultury, pamięci historycznej i języka.

Nieświadomy odbiorca nie zwróci uwagi na znaczenie tych słów, jednakże słowa te doskonale wpisują się w szerszy kontekst działań mających na celu całkowite przeniesienie winny za rozpętanie II WŚ z Niemiec, na inne narodu, głównie Polskę i Ukrainę.

Zmierzając ku końcowi; wszystko czego jesteśmy świadkami od 2020 roku zostało starannie zaplanowane wiele lat temu. W tym wszystkim nie ma najmniejszych nawet przypadków, a jeśli komuś wydaje się, że jest inaczej, to tylko wydaje mu się. Najważniejsi gracze zostali rozstawieni w newralgicznych miejscach. Trudno jednoznacznie powiedzieć jakie „wydarzenia” ci sekciarze zaplanowali dla nas, ale możemy być pewni, że każde z nich będzie kolejnym krokiem w realizacji ich planu. Możemy być również pewni, że jednym z szerszych celów jest depopulacja świata. I nie jest to żadna teoria spiskowa, ponieważ od lat „elity” oficjalnie o tym mówią. Wprowadzają swoje agendy.

Możemy być również pewni, że Rosja, USA i Izrael są kontrolowane dokładnie przez tych samych ludzi. Rosja została przejęta przez nich po Rewolucji październikowej, która była finansowana dokładnie przez te same ośrodki, które finansują obecne przemiany a które finansowały zarówno I WŚ jak i II WŚ i to zarówno Niemcy jak i Związek Radziecki. Zresztą jednym z celów II WŚ było ustanowienie państwa Izrael.

Zwrócił bym jeszcze uwagę na słowa, które przytoczyłem wcześniej, w kontekście „praw noachickich”;

zasady zawarte w siedmiu prawach noachickich są tymi, bez których gmach cywilizacji znajduje się w stanie poważnego zagrożenia nawrotem chaosu (…)”.

Zwłaszcza zwrot „nawrotem chaosu”. Osobiście rozumiem je tak, że będą męczyć nas tak długo, aż ci, którzy przeżyją, zwrócą się do nich z wołaniem o pokój. Jednym z warunków będzie wprowadzenie ich praw i przestrzeganie ich, gdyż w przeciwnym wypadku będzie to grozić „nawrotem chaosu”.

Podsumowując; chaos, które doświadczamy nie jest przypadkowy, tak samo jak każde wydarzenie. Ameryka już dawno opracowała strategię tzw. „kontrolowanego chaosu” lub inaczej, „zarządzania chaosem”. Izrael zresztą również. My zostaliśmy skłóceni … chyba już na każdej płaszczyźnie, za to jest jedna grupa, która jest spójna i wspiera siebie nawzajem, jest jedna “siła”, która łączy i spaja kraje tzw. “Zachodu”. Dotychczas działali z cienia, z drugiego lub trzeciego planu, ale coraz częściej możemy ich zobaczyć na eksponowanych stanowiskach – to w zależności na jakim etapie jest dane państwo. W krajach tzw. “Zachodu” są już znani i widoczni; w bantustanach typu Polska, wykorzystują swoje marionetki. Tą siłą są Syjoniści, głownie Chazarowie.

Na koniec; proszę spojrzeć na zamieszczoną mapę i zadać sobie pytanie:

Dlaczego nie uczyli nas o tym w szkole? Przecież sąsiadowali z naszymi terenami i organizowali wyprawy zbrojne na sąsiadów, w tym na naszych przodków.

Odpowiedź brzmi; dlatego, gdyż byśmy wiedzieli o zagrożeniu z ich strony.

Pamiętajmy jak nikczemni są to ludzie. Jak dalece nie liczą się z ludzkim życiem i do czego są zdolni. Kiedyś zrobiono to z Palestyńczykami … czy chcemy być następni?

Polecam także obejrzeć film Davida Icke’a; człowieka, który całe dekady swojego życia poświęcił na dociekanie prawdy wypowiada się o ukrytych celach wydarzeń, które obecnie mają miejsce w Izraelu i szerzej, na Bliskim Wschodzie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy