POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Chazarowie

W szkole nie nauczali nas historii naszych terenów i obszarów z nami sąsiadujących z czasów przed przyjęciem chrztu w 966 roku przez Mieszka I. Według mnie, jest świetny powód dla którego przed 966 r. oficjalnie nic się nie działo,

W szkole nie nauczali nas historii naszych ziem i terenów z nami sąsiadujących z czasów przed przyjęciem chrztu w 966 roku przez Mieszka I. Według mnie, jest jeden, świetny powód dla którego przed 966 r. oficjalnie – nic się tu nie działo.

     Jestem przekonany, że tym powodem było wychowanie całych pokoleń Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i innych ludów Europy Środkowo-wschodniej w niewiedzy. W nieświadomości historii tych ziem i ludów nią niegdyś zamieszkujących. Pytanie w jakim celu? Z całą pewnością podstawowym powodem utrzymywania mas w nieświadomości jest łatwość manipulowania nimi. Ta zasada jest zasadą ogólną i dotyczy wiedzy z wielu dziedzin, jednakże szczególny nacisk kładziony był przez wieki na wiedzę historyczną.

     W omawianym przypadku jest jednak inny, bardziej konkretny powód utrzymywania nas w niewiedzy. Moim zdaniem tym powodem jest lud Chazarów, który w drugiej połowie pierwszego milenium zamieszkiwał tereny – głównie dzisiejszej Ukrainy. Kim byli Chazarowie?

Sięgnijmy jeszcze do innego źródła. Słownik zamieszczony na stronie Delet” podaje:

     Czytamy, iż Chazarowie to „plemię turko-tatarskie, stanowiące rdzeń federacji ludów koczowniczych różnego pochodzenia, które w VII-X w. tworzyło państwo na obszarze między Wołgą i Donem oraz Morzem Czarnym i Kaspijskim”.

     To samo źródło wspomina, że Chazarowie, gdzieś pomiędzy VII a IX wiekiem przyjęli Judaizm, czyli stali się żydami. Dodam, że w czasach współczesnych ta grupa żydów nazywana jest Żydami Aszkenazyjskimi lub Aszkenazi. Tak, Chazarowie formalnie są Żydami. Dalej czytamy, że po rozbiciu Kaganatu Chazarskiego przez Ruś Kijowską w 965 roku rozpierzchli się po świecie, głównie po Europie, w tym zachodniej. Warto przy tym pamiętać, że miało to miejsce na rok przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I).

     Wikipedia zamieszcza również kilka map poglądowych z okresu pomiędzy VII a XI wiekiem. Przyjrzyjmy się typ mapkom. Dobrym punktem odniesienia są Morza; Czarne i Azowskie. Widzimy, że Chazaria położona była tuż za wschodnimi granicami współczesnej Polski.

źródło: Obszar stepu pontyjskiego ok. 650 roku (Wikipedia)
źródło: Kaganat (kolor jasnoniebieski) i strefy jego wpływów (kolor niebieski) ok. 820 roku (Wikipedia)
źródło: Prawdopodobny rozpad państwa Chazarów (kolor niebieski) ok. 1015 roku (Wikipedia)
źródło: Zasięg kaganatu chazarskiego w latach 650–850 (Wikipedia)

Następnie spójrzmy na bardziej współczesną mapę. Znalazłem taką, na której zaznaczone są rejony walk pomiędzy Ukrainą i Rosją.

źródło: Mapa działań zbrojnych na Ukrainie (wszystkoconajważniejsze.pl) 2023-06-26

     Z wyżej przytoczonych źródeł nie dowiemy się najciekawszych i jednocześnie najważniejszych rzeczy, gdyż … są to źródła żydowskie a te nie wspomną o niechlubnych wydarzeniach. Po za tym – jestem o tym przekonany, narody Europy Środkowo-Wschodniej mają nie wiedzieć! Czego? W odpowiedzi na to pytanie posłużę się innym źródłem. Jest nim opracowanie pt. „Wyprawa Światosława na Chazarię w 965 r. i jej następstwa”  zamieszczonego na stronie „BazHum MuzHP”.

Już na wstępie czytamy, iż

     „Kaganat Chazarski był potężnym i rozległym państwem istniejącym od VII do IX w. w Europie Południowo-Wschodniej, głównie na terenach stepowych nad Morzem Czarnym, Azowskim i Kaspijskim, aż do gór Kaukazu. Dogodne położenie geograficzne i pośrednictwo w handlu pomiędzy Europą a Azją Środkową i Bliskim Wschodem stanowiło podstawę gospodarczego dobrobytu Chazarii. Przez długi czas istnienia utrzymywała ona status mocarstwa”.

I dalej:

„Kaganat Chazarski był liczącym się podmiotem w Europie, zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Mimo to jego dzieje i kultura są w Polsce mało znane”.

            Z przytoczonych słów dowiadujemy się, że na ziemiach sąsiadujących z terenami naszych przodków istniało potężne mocarstwo! Proszę poprawić mnie w komentarzach, jeśli się mylę, ale moim zdaniem taka wiedza zdecydowanie powinna znaleźć się w podręcznikach do historii.

     Moją uwagę szczególnie przyciąga sformułowanie: “Dogodne położenie geograficzne i pośrednictwo w handlu pomiędzy Europą a Azją Środkową i Bliskim Wschodem stanowiło podstawę gospodarczego dobrobytu Chazarii”. Od lat niezależni analitycy mówią, że Polska powinna czerpać korzyści z tak dogodnego położenia! Zamiast tego, kraje Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone, czyli te, w których od dawna rządzą Chazarzy za pośrednictwem swoich pieniędzy, cały czas nie pozwalają nam się podnieść.

     Jeszcze ciekawsze wnioski nasuwają się, gdy uwzględnimy, że jednym z celów przemian, które rozpoczęły się w 2020 roku jest postawienie nowej “żelaznej kurtyny” pomiędzy Europą a Azją! Połączmy te informacje. Nie wiem jak Państwu, ale mnie już w tej chwili przychodzi na myśl, że Chazarowie zamierzają tu wrócić. Zamierzają również być pośrednikiem w handlu pomiędzy Europą a Azją. Aktualnie, Stany Zjednoczone robią wszystko, by odciąć nas od Azji, ale nie robią tego we własnym interesie. Robią to dla Chazarów.

     Od wielu lat już wiadomo, że Żydzi biblijni stanowią znaczną mniejszość ogółu wszystkich Żydów. Wiemy to dzięki badaniom genetycznym. Najczęściej trafiałem na informację mówiącą o proporcjach 9:1 na korzyść Aszkenazi. Inaczej mówiąc, Chazarowie kiedyś “podszyli się” pod Żydów i z czasem ich wyparli niemalże do końca. Koniec żydów – tych prawdziwych, biblijnych oraz tych, którzy szczerze wierzą w to, że są Żydami nastąpi już wkrótce, wystarczy spojrzeć na wydarzenia mające miejsce na Bliskim Wschodzie.

     Nie ma w nich nawet odrobiny przypadkowości. Wszystko jest realizacją planu, który powstał dawno temu. Plan zakłada wzajemne napuszczenie na siebie Żydów i Muzułmanów. Ktoś zapyta dlaczego jedni Żydzi mieli by zniszczyć innych Żydów? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Powodów jest kilka.

     Jak wiemy, choćby z materiałów publikowanych na tej stronie, Żydzi nie są monolitem. W tym miejscu odsyłam Cię to drogi Czytelniku do charakterystyk obu grup, które przygotowałem w osobnych artykułach. Jedną z nich są “Globaliści“, drugą “Chasydzi“. Te dwie grupy są dominującymi na świecie. Obie mają nieco inne cele. Bardziej szczegółowo opisuję je w proponowanych artykułach a na potrzeby tego wpisu, dodam, że nie ma żadnej sprzeczności w celach obu grup. Powiedziałbym nawet, że te cele się uzupełniają. Kwestie związane z wiarą czy religią również poruszam w tamtych wpisach, gdyż są one szalenie ważne w kontekście obecnych przemian.

     Nie należy przy tym zapominać, że absolutnie nadrzędnym celem jest depopulacja ludności świata, zwłaszcza Słowian. “Globaliści” się z tym nie kryją. Oficjalnie mówią o liczbie 1 miliarda osób na planecie.

     Warto również zwrócić uwagę na to, że ich plan uwzględnia absolutnie wszystkie podziały, które wypracowali na przestrzeni wieków. Dla zobrazowania tego posłużę się przykładem naszego kraju, Polski i naszym stosunkom z największymi sąsiadami, Niemcami i Rosją.

     Oczywistym jest, że po II WŚ, my jako naród mamy prawo mieć żale czy nawet roszczenia wobec państw, które do spółki razem na nas napadły. Przypomnijmy pakt Libentrop – Mołotow. Bardzo istotnym jest też fakt, że nasze granice po II WŚ zostały zmienione. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zmiana naszych granic była jednocześnie fundamentem położonym przez “Globalistów” pod te przemiany, których obecnie świat doświadcza. Oczekuje się od nas, że będziemy chcieli “wyrównać rachunki” czy to z Rosją czy z Niemcami a nawet z Ukraińcami (patrz: Wołyń). Sytuacja analogiczna do sytuacji Żydów i Muzułman. Obie grupy dosłownie palą się do unicestwienia tej drugiej. Pozornie jedynie! Nie koniecznie jest tak, że zwykły Żyd ma coś do zwykłego Muzułmanina, czy zwykły Polak ma coś do przeciętnego Rosjanina, Ukraińca czy Niemca. Z moich obserwacji, przynajmniej na naszym krajowym i regionalnym poletku wynika jasno, że tak nie jest. Powiem więcej. Dość wyraźnie widać już, że to rządzący naszymi krajami próbują wepchnąć nas na wcześniej przygotowaną ścieżkę … drogę prowadzącą do wzajemnego unicestwienia.

     To jednak nie wszystko. Plan uwzględnia również resentymenty do utraconych ziem! Nie myśl jednak drogi Czytelniku, że li tylko chodzi o Kresy. Nasze ziemie zachodnie wraz z Gdańskiem również są wykorzystywane w tej rozgrywce. Niemcy po dziś dzień nazywają je “ziemiami utraconymi“.

     Odkąd PiS doszedł do władzy w 2015 roku, w przestrzeni publicznej bardzo intensywnie promowany jest patriotyzm. Jednocześnie całkowicie świadomie “Globaliści” rękami PiS prowadzą grę na skłócanie nas ze wszystkimi. Wyjątkową aktywnością na tym polu wykazuje się zdrajca i sługus globalistów, Mateusz “Pinokio” Morawiecki. Wiemy już, że osobnik ten jest kłamcą, co potwierdzają dwa wyroki Sądu. Zauważmy jednak, że Pinokio robi dokładnie to czego oczekują od niego jego właściciele; zgodził się na federalizację Unii Europejskiej, czyli utworzenie jednego państwa a w kampanii wyborczej opowiada o tym jak to będzie walczył o suwerenność. Wszyscy pamiętamy bilbordy, które informowały nas o 770 miliardach złotych, które ten zdrajca rzekomo dla nas wywalczył. Nie wspominał jednak nic o tym, że by te pieniądze uzyskać, zgodził się też na zaciągnięcie przez Unię ogromnych pożyczek, które wszyscy będziemy spłacać. Nie pamiętam również, by publicznie mówił o tym, że zgodził się na tzw. “kroki milowe. Pamiętam natomiast jak opowiadał masom bajki, o tym, że “zła i niedobra” Unia Europejska nie chce nam wypłacić tych pieniędzy, tylko stawia warunki. Warunki, na które sam się zgodził!

     Przestrzegam wszystkich; Morawiecki do spółki z Kaczyńskim grają na wyjście Polski z Unii Europejskiej. To kolejne potwierdzenie aspektów, które poruszam. Skłócił nas już chyba ze wszystkimi sąsiadami. Moim zdaniem robi to wszystko po to, by w chwili zagrożenia dla narodu, nikt nie zechciał nam pomóc!

     Zrozumienie tych aspektów uważam za kluczowe, byśmy mieli szansę powstrzymać to co dla nas przygotowali. Jedyną dla nas szansą jest zrozumienie tych aspektów i bycie “ponad to!”

     Ujmę to w jeszcze inny sposób. Obecne przemiany na świecie są tak wielkie, że odpowiednio wcześniej zadbano o rozstawienie swoich marionetek na kluczowych odcinkach. Inaczej mówiąc, w krajach tzw. “Zachodu” od lat nie rządzą politycy, którzy utożsamiają się ze swoimi narodami. Rządzą nami “wodziciele“.

     Czy zaczyna Ci się to Szanowny Czytelniku “dodawać“? Rosja a dokładniej Władymir Putin realizują dokładnie ten sam plan! Oba mocarstwa wspólnie budują tu nowe imperium po to, by ich władcy mogli tu wrócić i … POLIN, co znaczy dla Żyda “Tu spocznij”.

     Wracając do wstępnej tezy, narody Europy Środkowo-Wschodniej mają nie wiedzieć o Chazarach i o zagrożeniu jakie to bydło niesie ze sobą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy