POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Lewis Bernstein Namier (Ludwik Berenstein)

Przedstawiam sylwetkę znanego syjonisty, Żyda polskiego pochodzenia, który w dyskretny sposób zapisał się w historii Polski. Członkowie jego rodziny do dziś mieszkają w Polsce i nie są osobami anonimowanymi.           Czymże wsławił się ów jegomość, który za swoje zasługi dla Imperium Brytyjskiego otrzymał tytuł “Sir”? Którzy

Przedstawiam sylwetkę znanego syjonisty, Żyda polskiego pochodzenia, który w dyskretny sposób zapisał się w historii Polski. Członkowie jego rodziny do dziś mieszkają w Polsce i nie są osobami anonimowanymi.

          Czymże wsławił się ów jegomość, który za swoje zasługi dla Imperium Brytyjskiego otrzymał tytuł “Sir”? Którzy to członkowie jego rodziny pozostali w Polsce? Według mnie obu tych wątków nie należy rozdzielać. Dlaczego? O tym poniżej.

          Punktem wyjścia do naszych rozważań niech będzie Wikipedia. Poniżej najważniejsze z oficjalnych informacji:

źródło: Lewis Bernstein Namier (Wikipedia)

          Już w pierwszym zdaniu widzimy, że pierwotnie nazywał się Niemirowski. W kolejnym został scharakteryzowany jako brytyjski historyk oraz działacz syjonistyczny.
Sekcja Życiorys informuje nas z kolei,  że urodził się w zlaicyzowanej i spolonizowanej rodzinie żydowskiej w Woli Okrzejskiej a w 1906 wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Następnie studiował … i wyjechał do Nowego Jorku a wysłał go tam Walter Rothschild. Walter Rothschild był głową rodziny w tamtym okresie. Człowiekiem, który miał znamienny wpływ na powstanie państwa Izrael (Deklaracja Balfoura).
          W tej chwili jeszcze, informacja o tym, iż Lewis Berenstein (Ludwik Berenstein), w latach 1915 – 1917 pracował w Departamencie Propagandy nie wydaje się istotna, ale do tego aspektu nawiążę dalej.

źródło: Lewis Bernstein Namier (Wikipedia)

          Dalej czytamy, że był jednym z głównych doradców premiera, Davida Lloyda George’a, który reprezentował interesy brytyjskie w sprawach dotyczących dawnego Imperium Habsburskiego. Przypomnijmy, Imperium Habsburgów przed rozpadem, formalnie było jednym z trójki mocarstw, które uczestniczyły w ostatnim rozbiorze Polski. Zwrócił bym też uwagę na fakt, że był antagonistą Romana Dmowskiego, natomiast popierał Józefa Piłsudskiego. Z innych źródeł historycznych wiadomo jest, że Piłsudski był agentem 2 lub nawet 3 mocarstw, między innymi właśnie Wielkiej Brytanii.

źródło: Lewis Bernstein Namier (Wikipedia)

          Dalej natomiast, pisząc ogólnie, opisane jest jak ważną postacią dla ruchu syjonistycznego był a także – co warte jest zapamiętania, współpracował z inną syjonistką, siostrzenicą Arthura Balfour’a. Tak, tego od Deklaracji Balfoura. Niestety aczkolwiek jest to dla mnie w pełni zrozumiałe, Wikipedia nie wspomina o jednym, dość ważnym skutku jego działań. W tym celu musimy posłużyć się innymi źródłami.

          Na portalu “Ciekawostki Historyczne” 10 marca 2019 roku ukazał się tekst zatytułowany: “Czy niesławną linię Curzona wyznaczył… Polak?

źródło: "Czy niesławną Linię Curzona wyznaczy (ciekawostkihistoryczne.pl) Polak" 2019-03-10

          Już we wstępie czeka na nas informacja, której nie podaje Wikipedia:

“Zaproponowana w 1920 roku wschodnia granica pozbawiała Polskę dużej części ziem tworzących niegdyś Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jednak to nie lord George Curzon, od którego wzięła nazwę, ustalił jej przebieg. Za ograniczającą terytorium nowego państwa koncepcją stał… pewien polski emigrant”.

Przypomnijmy, Polska przed rozbiorem była znacznie większa. W granicach państwa polskiego były ówczesne Kresy.

źródło: "Czy niesławną Linię Curzona wyznaczy (ciekawostkihistoryczne.pl) Polak" 2019-03-10

          Na podstawie przytoczonego fragmentu można by rzec, że Lewis Naimer “przebierał rękami i nogami”, robił wszystko, by Polska po rozbiorach nie wróciła do swoich granic i utraciła tereny wschodnie. O skali jego determinacji i sile jego uporu może świadczyć fakt, że jego stanowisko stało w kontrze do stanowiska brytyjskich wojskowych. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie Wielka Brytania była jeszcze największym światowym imperium w którym “nigdy słońce nie zachodziło”. Wielka Brytania posiadała kolonie na całym świecie. 

… ciag dalszy nastąpi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy