POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

COVID – skąd się wziął? Kto jest odpowiedzialny za jego stworzenie i uwolnienie?

Wszyscy wiemy, że przebudowa świata rozpoczęła się wybuchem pandemii w Wuhan w Chinach na początku 2020 roku. Prasa zachodnia, w tym nasza jednoznacznie oskarżały Chiny o wypuszczenie wirusa. Chiny natomiast oskarżały USA. A ja mam jeszcze inną opinię w tej sprawie.

Wszyscy wiemy, że przebudowa świata rozpoczęła się wybuchem pandemii w Wuhan w Chinach na początku 2020 roku. Prasa zachodnia, w tym nasza jednoznacznie oskarżały Chiny o wypuszczenie wirusa. Chiny natomiast oskarżały USA. A ja mam jeszcze inną opinię w tej sprawie.

Od czasu wybuchu plandemii upłynęły już niemalże 4 lata. Wydawać by się mogło, któraś ze służb któregoś z państw powinna już ustalić w wyniku śledztwa kto jest odpowiedzialny za wyprodukowanie i wypuszczenie wirusa COVID. Jednak nie słyszymy nic w mainstreamowych mediach o wynikach śledztwa.

Oczywiście prasa zachodnia, w tym polska natychmiast oskarżyły o to Chiny. Chiny natomiast twierdziły, że to USA opracowały wirusa i wypuściły go w Wuhan, najpewniej w trakcie lub zaraz po Olimpiadzie żołnierzy zorganizowanej w Wuhan pod koniec 2019 roku. Udział w niej brali amerykańscy wojskowi. Przyznam, że mam olbrzymie wątpliwości, czy za uwolnieniem wirusa stoi Państwo Środka, tak samo jak nieco wątpię, by faktycznie stała za tym Ameryka.

Jestem głęboko przekonany, że kluczowe dla zrozumienia tego zagadnienia jest przyjrzenie się osobie prof. Charles’a Liebera, amerykańskiego naukowca, żydowskiego pochodzenia. Profesor Lieber jest chemikiem, pionier w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii. Znany jest między innymi ze swojego wkładu w syntezę, montaż i charakterystykę materiałów i nanourządzeń w skali nano i zastosowania urządzeń nanoelektronicznych w biologii. Profesor Lieber jest absolutnie najlepszy w nowatorskich dziedzinach, którymi się zajmował.

28 stycznia 2020 roku, Charles Liebier został zatrzymany przez amerykańskie służby i usłyszał zarzuty karne. W wyniku wcześniejszych ustaleń, okazało się, że profesor w 2011 roku podjął współpracę z Uniwersytetem Technologicznym w Wuhan w Chinach, gdzie został „naukowcem strategicznym”. Dowodem na to był e-mail z dn. 27 czerwca 2012 roku, w którym chiński Uniwersytet przesłał mu umowę do podpisania.

Warto również wspomnieć, iż w dn. 13 maja 2012 roku, profesor otrzymał nagrodę Wolfa podczas specjalnej uroczystość, która odbyła się w Knesecie, w Izraelu! W mojej ocenie profesor ma co prawda obywatelstwo amerykańskie, jednakże ma również bardzo silne powiązania z państwem Izrael, który ceni go na tyle, iż przyznał mu nagrodę (?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy