POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Lewis Bernstein Namier (Ludwik Berenstein)

Przedstawiam sylwetkę znanego syjonisty, Żyda polskiego pochodzenia, który w dyskretny sposób zapisał się w historii Polski. Członkowie jego rodziny do dziś mieszkają w Polsce i nie są osobami anonimowanymi.           Czymże wsławił się ów jegomość, który za swoje zasługi dla Imperium Brytyjskiego otrzymał tytuł “Sir”? Którzy to członkowie jego rodziny pozostali…