POLIN News

Tylko prawda Cię wyzwoli!

Globaliści

Charakterystyka najsilniejszej z grup dominujących nad światem. Kto się do niej zalicza? Co ich łączy? Czy mają a jeśli tak to jaki wpływ na nasze życie i kształt świata?      Do grupy tej zaliczają się właściciele największych korporacji na świecie. Z reguły są to osoby, które formalnie są żydami, jednak w istocie, judaizm wraz…